Warto realizować pasje, próbować nowych rzeczy i dokształcać się!

 
Każdy mieszkaniec DPS ma swój potencjał. Terapia wykorzystująca multimedia daje szansę czynnego uczestniczenia w takiej formie twórczości, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.
Zajęcia komputerowe – mają na celu usprawnianie funkcji poznawczych i myślenia. Osoby w nich uczestniczące uczą się obsługi komputera oraz pisania pism, jeśli zachodzi taka potrzeba. Korzystają z wybranych programów komputerowych i grają w gry edukacyjne.  Planowane jest również korzystanie ze środowiska Internet.