[vc_row][vc_column][vc_column_text]

XIX Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich

 

W dniach 26-28 maja br. odbył się XIX  Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, którego organizatorem i gospodarzem było w tym roku Podkarpackiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera z siedzibą w Rzeszowie.

Zjazdy odbywają się cyklicznie co roku. W zjeździe uczestniczyło 21 organizacji. Organizacje spotykają się by podzielić się osiągnięciami i porażkami w swojej pracy, ustalić działania na najbliższy rok, nabrać sił do kolejnych zmagań w sprawie poprawy warunków życia chorego i jego opiekuna poprzez zwiększenie świadomości społecznej o chorobie i problemach z nią związanych.

Obrady zjazdu zdominowały dwa tematy:

  1. Planowana na wrzesień bieżącego roku konferencja u RPO, której uczestnikami mają być przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką choroby Alzheimera oraz lekarze i naukowcy. Omawiany będzie raport NIK na temat opieki nad chorym, a organizacje pozarządowe przedstawią „dobre praktyki” w zakresie opieki nad chorym i jego opiekunem wymagające wsparcia ze strony samorządów.
  2. Informacja o postępie prac nad Polskim Planem Alzheimerowskim, Polski Plan Alzheimerowski na tle Europy oraz relacja ze Światowego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich w Kyoto.

Ad. 1 Organizacje alzheimerowskie przedstawiały swoje działania, które ich zdaniem zasługują na powielenie i wsparcie samorządów. Wybrano 5 wzorców opieki nad chorym już praktykowanych oraz szósty na przyszłość.

  1. Akcja organizacji bydgoskiej „Zielony parasol”. Rodzina w której pojawił się chory otrzymuje kompleksowe wsparcie w postaci grupy złożonej z: pielęgniarki, psychologa, terapeuty, rehabilitanta, opiekuna. Grupa spotyka się z rodziną i chorym, ustala formę pomocy, terminy i każdy z członków grupy pracuje z opiekunem i chorym ucząc zasad pielęgnacji, terapii i rehabilitacji. Rozłożony „Zielony parasol” trzymany jest prze grupę do 7 tygodni. Po tym okresie przygotowana i wyedukowana rodzina uczestniczy w „Grupie Wsparcia”
  2. Weekendowe „turnusy rehabilitacyjne” dla chorego i opiekuna. Rodziny wyjeżdżają do ośrodka wypoczynkowego przystosowanego do przyjęcia osób niepełnosprawnych w piątek i powracają w niedzielę. Rodzinom towarzyszą rehabilitant, terapeuci i psycholog. Przez dwa prowadzone są wspólne zajęcia gimnastyczne, zajęcia terapeutyczne dla chorych i zajęcia z psychologiem dla opiekunów. Wspólne spacery po okolicy, ogniska i terapia muzyka i śpiewem dla chorego i opiekuna. Akcja organizacji podkarpackiej
  3. Turnusy jak wyżej tylko tygodniowe tam gdzie współpraca z  samorządem jest dobra i jest wsparcie finansowe oraz lokalowe.
  4. Poznańska inicjatywa z dofinansowaniem samorządu pod nazwą „Meeting Deem” – odpowiednik grupy wsparcia, tylko z udziałem chorych. Chorzy maja terapię i rehabilitację, opiekunowie psychologa, pogadanki, rozmowy przy kawie, indywidualne porady.
  5. Współpraca z młodzieżą na przykładzie Siedleckiego Stowarzyszenia. Resocjalizacja młodzieży z ośrodka wychowawczego poprzez pracę z naszymi chorymi wywołała ogromne zainteresowania. Wszyscy byli zachwyceni. Otrzymaliśmy ogromne brawa, a wolontariat międzynarodowy został określony jako „wisienka na torcie” i otrzymaliśmy gratulacje pomysłu i realizacji.
  6. Jako działanie na najbliższą przyszłość zaprezentujemy pomysł fundacji z Opola „KTOTO – Zrozumieć Alzheimera”, która zaproponowała stworzenie polskiej platformy internetowej traktującej chorobę Alzheimera kompleksowo. Pełne kompendium wiedzy o chorobie, gdzie w Polsce szukać pomocy, bezpośrednie przejście do każdej organizacji. Taka super baza wiedzy.

Rozmawialiśmy również o problemach, osiągnięciach, brakiem zrozumienia przez organy samorządowe lub o bardzo dobrej z nimi współpracy. Szukaliśmy rozwiązań jak dotrzeć do szerokich grup społeczeństwa i jak przekonać decydentów (posłów i rząd), że Senior to nie tylko Wigor, ale też chory, niedołężny i cierpiący potrzebujący pomocy i szacunku.

Zwiedzaliśmy Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Górnie prowadzony przez SPZ ZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II, wybudowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Standard wyposażenia „powala”.

Był również czas na regeneracje sił. W hotelu można było skorzystać ze SPA, zwiedziliśmy Rzeszów, obejrzeliśmy spektakl przy fontannie multimedialnej. Wspaniałe widowisko. Woda, gra światła, muzyka i inscenizacje na ekranie wodnym. Robi wrażenie i jest uciechą dla oka i ucha, a na koniec zwiedzanie starego browaru w Rzeszowie.

Kolejny zjazd odbędzie się w Zielonej Górze.

 

[/vc_column_text][vc_single_image image=”6145″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”6133,6134,6135,6136,6137,6138,6139,6140,6141,6142,6143,6144,6146,6147,6148,6149,6150,6151,6152,6153,6154,6155,6156,6157,6158,6159,6160,6161″][/vc_column][/vc_row]