Podopieczni Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zostali zaproszeni przez Fundację DONUM do udziału w projekcie “Ten cenny czas” skierowanego do Seniorów – Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
8 maja 2018 r. uczestniczyli w wyjeździe edukacyjno-kulturalnym do Teatru Żydowskiego, na sztukę “Jak w przedwojennym kabarecie”.
Wyprawa była nie tylko wieczorem z kulturą, ale też radosną integracją. Zawiązały się nowe znajomości, z planami kontynuacji spotkań.
Pensjonariusze z Kukawek zaprosili do siebie na Piknik Integracyjny “Sobótkowe Spotkania”.