Sprawozdanie merytoryczne
z imprezy kulturalnej – wycieczka
pod nazwą „Odkryj Świętokrzyskie”
w dniach 27-28 czerwca 2018 r.

W wycieczce uczestniczyło dwudziestu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach. Przed wyjazdem z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa (po konsultacjach z lekarzami rodzinnym i psychiatrą oraz psychologiem) terapeuci i pracownik socjalny przeprowadzili rozmowy omawiając program wycieczki, czas trwania, znaczenie miejsc odwiedzanych, sposób zachowania w muzeach, hotelu, kościołach i innych miejscach publicznych.

Wycieczka została zaplanowana na dwa dni. Poznawanie regiony rozpoczęliśmy od zwiedzania Kielc, gdzie również było zakwaterowanie. W pierwsze popołudnie po zakwaterowaniu spacerowaliśmy ulicą Sienkiewicza łączącą w sobie charakter zabytkowy ze współczesnym centrum handlowym. Ma długość ok. 1270 metrów jest częścią szlaku czerwonego prowadzącego przez najciekawsze zabytki miasta. Szlak czerwony przebiega również przez rynek Starego Miasta z brukowanym placem i otaczającymi go malowniczymi kamienicami.

Odwiedziliśmy Pałac Biskupów Krakowskich w którym mieści się Muzeum Narodowe. Na tyłach pałacu spacerowaliśmy alejkami Ogrodu Włoskiego urządzonego na wzór ogrodów zamkowych. Obejrzeliśmy pałacyk Zielińskich, Bazylikę Katedralną o pięknej architekturze z malowniczymi witrażami i freskami. Spacerowaliśmy po Placu Artystów.
Drugiego dnia z miejscowości Szklana Huta wjechaliśmy kolejką na Łysą Górę gdzie zwiedziliśmy Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w miejscu dawnego Opactwa Benedyktynów.

Po obiedzie przejechaliśmy do Sandomierza. Wędrowaliśmy po Starym Rynku podziwiając jego architekturę, gotycki ratusz oraz zabytkowe kamieniczki. Odwiedziliśmy miejsca planu serialu „Ojciec Mateusz”. Odwiedziliśmy kościół Świętego Jakuba. Bramą Opatowską jedyną zachowaną bramą miejską, będącą elementem średniowiecznego systemu obronnego miasta opuściliśmy Sandomierz udając się w drogę powrotną.

Mimo ogólnego zmęczenia wszyscy wracali w dobrych humorach. Tradycyjnie droga powrotna to snucie planów o kolejnych wyjazdach. Po powrocie wspomnieniom z wycieczki towarzyszyło oglądanie zdjęć na ekranie telewizora.
Pensjonariuszom w czasie wycieczki towarzyszyli opiekunowie i pielęgniarki.
Wycieczka w Góry Świętokrzyskie to szósty dłuższy wyjazd naszych mieszkańców. W czasie zwiedzania nasi podopieczni rozpoznawali miejsca, z wcześniej omawianego programu wycieczki. Wyjazd pobudził do wspomnień, uczestnicy byli ożywieni, chętnie rozmawiali, potrafili skupić się przez dłuższy czas, wysłuchać przewodnika, doskonale radzili sobie w obcym miejscu. W miejscach kultu religijnego wykazywali wielkie skupienie.

Obecność opiekunów dawała im poczucie bezpieczeństwa, twarze były pogodne.

Każdy dłuższy wyjazd utwierdza nas o celowości tego typu terapii dla osób z chorobą Alzheimera i chorobami podobnymi. Odżywają wspomnienia, pojawiają się skojarzenia ze znanymi miejscami, porównania krajobrazu nowego z krajobrazem widzianym na co dzień. Wielu naszych podopiecznych nigdy nie miało okazji opuszczać swoich miejsc zamieszkania. Wyjazdy integrują naszych mieszkańców. Troszczą się o siebie wzajemnie. Tworzą zwartą grupę. Dłuższe wycieczki z osobami chorymi to ogromne wyzwanie dla organizatorów, a szczególnie dla opiekunów. Radość naszych podopiecznych i uśmiechy na ich twarzach rekompensują wszystko.

Już zastanawiamy się jak spełnić kolejne marzenia.