Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Wolontariatu mogliśmy w tym roku w dniach 18-27 lipca gościć młodzież, która w ramach Workcamps przyjechała do naszego Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach filia w Kukawkach. Przyjechały do nas trzy dziewczyny dwie z Niemiec – Nele i Layla i jedna z Danii – Madeleine, mają 18-20 lat. Na początku trochę obawialiśmy się bariery komunikacyjnej, gdyż większość z nas nie mówi biegle po angielsku, ale dzięki pomocy p. Sylwii, praktykantki Pauliny i wolontariuszy Oli oraz Wojtkowi mogliśmy się porozumieć w trudniejszych zagadnieniach. Prostsze tematy były tłumaczone mową ciała i potocznym językiem migowym. Nasi Mieszkańcy nie mieli takich obaw, uśmiechem i gestami pokazywali czego chcą i co chcieliby razem robić. Grupa młodzieży pracowała razem z opiekunami, terapeutkami i rehabilitantem. Pomagały we wszystkim począwszy od karmienia najbardziej chorych mieszkańców, a skończywszy na graniu w piłkę z tymi sprawniejszymi. Pieliły grządki, sadziły kwiaty, myły okna, spacerowały z pensjonariuszami. Zakwaterowane były w Kukawkach, gdzie miały swoją bazę, z której rowerami wraz z Pauliną jeździły do Ptaszek. Na szczęście pogoda dopisała i dziewczyny ani razu nie zmokły. Dwie z nich były wegetariankami, co zdziwiło trochę naszych mieszkańców, bo na ognisku zamiast kiełbasek piekły cukinię. Wolontariuszki nie bały się pracy i często zostawały dłużej niż było ustalone, żeby pograć w gry towarzyskie z naszymi mieszkańcami, czy razem spędzić czas. Popołudniami Paulina i p. Agata, również naszą wolontariuszka, pokazywały uroki okolicznych miast i wsi. Miały okazję popływać w naszym siedleckim Parku Wodnym, pospacerować po Siedlcach i nad zalewem. W niedzielę Pani Prezes wraz z P. Sylwią i p. Agatą zabrały wolontariuszki na wycieczkę do Drohiczyna i na Grabarkę. Dziewczynom bardzo podobała się przeprawa promem przez Bug w Mielniku, przyroda i okoliczne zabytki. Workcamp zakończył się 27 lipca, dziewczyny były zachwycone i obiecały polecać nas innym wolontariuszom. Bardzo się cieszymy, że dzięki pani Annie Pios mogliśmy skorzystać z takiego wsparcia.

Through the cooperation with Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu this year, on 18-27 July, we could have over young people, which under the Workcamp came to our Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach. There girls in the age of 18-20, came to help us in our everyday work. Two of them were from Germany (Nele and Layla) and one from Denmark (Madeleine). At the beginning we were little afraid about communication barrier, because most of us don’t speak English at all, but through the help of Mrs. Sylwia, intern Paulina and volunteers Ola and Wojtek we could communicate with girls in difficult issues. The easiest subjects were translated by body language and gestures. Our inhabitants were showing what they want and how they want to spent time by smiling and motions. The group of young people worked with guardians, therapists and physiotherapist. They were helping in everything, from feeding the most ill inhabitants, walking with inmates, to playing football with more efficient ones. They were weeding flowerbeds, planting flowers, cleaning the windows. They were accommodated in Kukawki, where they had their base, from where with Paulina they were cycling to Ptaszki. Fortunately the weather was good and the girls never at once got wet. Two of them were vegetarians, what a little surprised our inhabitants, because on the bonfire they cooked zucchini instead sausages. Volunteers weren’t afraid of work and they often stayed longer than it was established to play games with our inhabitants and spend time together. In the afternoons Paulina and Mrs. Agata (our volunteer) showed the charms of the surrounding towns and villages. They had the opportunity to swim in Aquapark in Siedlce, have a walk through Siedlce and along the lagoon. On Sunday Mrs. President with Mrs. Sylwia and Miss Agata went on the trip to Drohiczyn and Grabarka with girls. They really enjoyed ferry ride through the Bug river in Mielnik, nature and monuments. Workcamp ended on 27 July, girls liked our Nursing homes and they promised us, that they will recommend us to other volunteers. We’re very happy, that through the cooperation with Mrs. Anna Pios we could use this support.