Podpisaliśmy z Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższa porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych i zajęć praktycznych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i uczestników kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Z ramienia uczelni nadzór nad przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje Kierownik praktyk na Wydziale Nauk o Zdrowiu – dr n.med. Jolanta Golach. Z ramienia Stowarzyszenia nadzór nad przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje prezes Stowarzyszenia Maria Leszczyńska. Porozumienie zawarte jest na czas nieoznaczony. W ramach porozumienia 18 października odbyły się pierwsze praktyki studentów fizjoterapii w Ptaszkach.