[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu już po raz drugi zapewniło nam w lipcu obecność wolontariuszy z zagranicy. W tym roku przyjechali do nas: Meite z Hiszpanii, Daniel z Meksyku, Dang i Chen z Chin i Hyosun z Korei Południowej, mają 18-24 lata. Liderami grupy wolontariuszy byli, jak w ubiegłym roku, Ola i Wojtek. To oni byli odpowiedzialni komunikację i za wykonanie zleconych zadań. Oprócz liderów do grupy przyjeżdżali dwaj wolontariusze z Siedlec Kuba i Paweł. Młodzież bardzo zżyła się ze sobą. Spędzali razem każdą chwilę, rozmawiając i działając wspólnie.  Nasi goście nie bali się żadnej pracy. Z ogromną gorliwością wykonywali każde zadanie: od malowania poprzez mycie okien na zabawie z mieszkańcami kończąc. Mimo bariery językowej udało się im nawiązać kontakt nawet z najbardziej chorymi Mieszkańcami. Wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach zorganizowaliśmy ognisko w Ptaszkach, na którym wspólnie śpiewaliśmy i graliśmy do późnych godzin wieczornych. Naszym gościom pokazaliśmy piękno polskiej przyrody i zabytków. Mieli okazję zwiedzić szkołę i Dworek w gminie Przesmyki. Zorganizowaliśmy zwiedzanie Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej, Grabarki, okolic nad Bugiem, Janowa Podlaskiego i Serpelic. Nasi wolontariusze mieli też okazję wystąpić w regionalnej Telewizji Wschód i opowiedzieć dlaczego zdecydowali się do nas przyjechać.
 
To były magiczne dwa tygodnie, pełne wrażeń i pozytywnych emocji, które udzielały się wszystkim. Serdecznie dziękujemy za ten czas i zapraszamy ponownie do Polski
 
 
 
 

The Voluntary Service Promotion Association for the second time in July provided us with the presence of volunteers from abroad. This year we had a group of five people: Meite from Spain, Daniel from Mexico, Dang and Chen from China and Hyosun from South Korea. The leaders of the volunteer group were, like last year, Ola and Wojtek from Poland. They were responsible for communication and for carrying out the tasks assigned. In addition we had two volunteers from Siedlce Kuba and Paweł. Young people became very close to each other. They spent each moment together, talking and acting together. Our guests were not afraid of any work. They did every task with diligence: from painting through washing windows. But they job was not only to take care of the building but primarily they were looking after the patinets and they were spending free time with them playing games.

Despite the language barrier, they were able to establish contact even with the most sick residents.Together with the Municipal and Communal Culture Center in Mordy, we organized a bonfire in Ptaszki, where we sang together and played until late evening hours.We showed our guests the beauty of Polish nature and monuments. They had the opportunity to visit the school and the Manor House in the Przesmyki commune.We organized a trip to the Museum of Wooden Architecture in village Nowa Sucha. We showed them Holy Mountain Grabarka, the area around the Bug, the stud in Janów Podlaski and Serpelice.Our volunteers also had the opportunity to appear in the regional television and tell why they decided to come to us.It was a magical two weeks, full of impressions and positive emotions that were shared by everyone. Thank you for this time and see you next time in Poland.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image=”6806″ img_size=”large” alignment=”center” onclick=”img_link_large”][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”6751,6752,6753,6754,6755,6756,6757,6758,6759,6760,6761,6762,6763,6764,6765,6766,6767,6768,6769,6770,6771,6772,6773,6774,6775,6776,6777,6778,6779,6780,6781,6782,6783,6784,6785,6786,6787,6788,6789,6790,6791,6792,6793,6794,6795,6796,6797,6798,6799,6800,6801,6802,6803,6804,6805,6807,6808,6809,6810,6811,6812,6813,6841,6814,6815,6816,6817,6818,6819,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6829,6830,6831,6832,6833,6834,6835,6836,6837,6838,6839,6840″][/vc_column][/vc_row]