Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Władze Stowarzyszenia

Maria Leszczyńska – Prezes Zarządu, tel. 602 394 301

Aleksander Pęczkowski  – Z-ca Prezesa, tel. 607 246 518
Sylwia Wierzejska – Skarbnik, tel. 502 368 046
Ewa Żurawska – Sekretarz, tel. 500 026 970
Maciej Hapunowicz – Członek Zarządu, tel. 504 091 599

Adres:
ul. Leśna 96, 08 – 110 Siedlce
Adres Biura Stowarzyszenia:
ul. Pescantina 8 lok 72, 08 – 110 Siedlce
e-mail: siedlce_alz@op.pl

KRS: 0000036260

NIP: 821 – 164 – 12 – 72

REGON: 710362682

Budowa Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach

Budowa filii w Kukawkach