Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara w DPS w Ptaszkach

08 lutego 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach  mieliśmy przyjemność gościć Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara oraz pracowników Biura RPO panią Barbarę Imiołczyk – Dyrektora Centrum Projektów Społecznych w biurze RPO, pana Dariusza Supła – Z-ca Dyrektora ds. Projektów Społecznych, panią Annę Grzelak – pracującą w Zespole Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej, panią Mariolę Bielarską – pracującą w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków, panią Ewę Czapską –  pracującą w Centrum Projektów Społecznych oraz panią Magdalenę Wilczyńską – asystentkę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Goście z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali informacji o działalności stowarzyszenia oraz radościach i troskach związanych z prowadzeniem domu pomocy społecznej. Mieliśmy możliwość pochwalić się profesjonalną i ogromnie zaangażowaną kadrą, oprowadzić po skromnym ale pełnym ciepła i spokoju domu z „duszą”. Porozmawiać o specyfice choroby Alzheimera i skutkach jakie dotykają  opiekunów w trakcie długotrwałej opieki nad chorym bez wsparcia czy to indywidualnego czy instytucjonalnego. Opowiedzieć  o naszym codziennych trudnościach, problemach, radościach, smutkach i marzeniach.

Poruszaliśmy też kwestię opieki prawnej nad osobami częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionymi przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej, sposób poszukiwania przez sąd kandydatów na funkcje kuratora i opiekuna prawnego, prawie spadkowym oraz o trudnościach jakie organizacje pozarządowe mają w pozyskiwaniu środków na działalność ciągłą. Pan Rzecznik okazał się człowiekiem wrażliwym i otwartym na ludzi.

Dziękujemy za słowa uznania i otuchy jakimi obdarzył nas Pan Rzecznik i pracownicy Biura RPO. W takich chwilach wiemy, że to co robimy ma sens i że nie tylko nam los najsłabszych nie jest obojętny.  Wizyta Pana Rzecznika utwierdziła nas, ze droga którą podążamy jest tą właściwą.

Zapraszamy ponownie.