W Ptaszkach już na dobre zagościła wiosna, co widać w naszych pracach.