To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
– w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2019
Życzy
Zarząd Stowarzyszenia, Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej

dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.