13 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z pięcioletniego okresu działalności.

Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli oba sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 

Zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia. Komisja Wniosków i Uchwał zaproponowała plan działań na najbliższe pięć lat.