Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

VI Piknik Integracyjny Sobótkowe Spotkania w DPS dla Chorych na Alzheimera