Zwyczajnym użytkownikom może wydawać się, że to takie zwyczajne działania…
a moment, w którym są obecnie Pensjonariusze wymagał długiej drogi… poza tym wiele umiejętności trzeba nieustannie utrwalać. Pozwala to ćwiczyć koordynację, sprawność, podnosi samoocenę i daje radość.