Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Archiwa tagu: zdrowie

Obchody Święta Niepodległości

Występ z okazji obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie. Organizatorami uroczystości było Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie. Nasi mieszkańcy, jak co roku, pod okiem terapeutów przygotowali program literacko-muzyczny.

 

Podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do dzieci klas II-IV szkół podstawowych pt. „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia”

Projekt  współfinansowany  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w ramach realizacji zadania publicznego „Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza”.

Projekt realizowany był w okresie od 20 września  do 25 października 2017 r.  Do współpracy zostały zaproszone szkoły z terenu miasta Siedlce  (dwie szkoły) oraz szkoły gminne z terenu powiatu siedleckiego  (sześć szkół) i jedna szkoła z terenu powiatu sokołowskiego.  Na zaproszenie odpowiedziało siedem szkół. Jedna z miasta Siedlce i sześć szkół gminnych.  W zajęciach uczestniczyło 244 uczniów z tego w wieku 8 lat – 91 osób, w wieku 9 lat – 114 osób, w wieku 10 lat – 39 osób.  Zajęciami edukacyjnymi objęto trzy klasy drugie, osiem klas trzecich i cztery klasy czwarte.