Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Archiwa tagu: XIX Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich

XIX Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich

XIX Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich

 

W dniach 26-28 maja br. odbył się XIX  Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, którego organizatorem i gospodarzem było w tym roku Podkarpackiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera z siedzibą w Rzeszowie.

Zjazdy odbywają się cyklicznie co roku. W zjeździe uczestniczyło 21 organizacji. Organizacje spotykają się by podzielić się osiągnięciami i porażkami w swojej pracy, ustalić działania na najbliższy rok, nabrać sił do kolejnych zmagań w sprawie poprawy warunków życia chorego i jego opiekuna poprzez zwiększenie świadomości społecznej o chorobie i problemach z nią związanych.

Obrady zjazdu zdominowały dwa tematy:

  1. Planowana na wrzesień bieżącego roku konferencja u RPO, której uczestnikami mają być przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką choroby Alzheimera oraz lekarze i naukowcy. Omawiany będzie raport NIK na temat opieki nad chorym, a organizacje pozarządowe przedstawią „dobre praktyki” w zakresie opieki nad chorym i jego opiekunem wymagające wsparcia ze strony samorządów.
  2. Informacja o postępie prac nad Polskim Planem Alzheimerowskim, Polski Plan Alzheimerowski na tle Europy oraz relacja ze Światowego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich w Kyoto.