Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Szkolenie – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone

przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach “Medyk”