Travel&Tours

Zapraszamy do udziału w Pikniku Integracyjnym „Radość w Ptaszkach” z okazji obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera dnia 6 września br. w DPS Ptaszki w Gminie Mordy.

Wielkie grillowanie, ciekawi ludzie, oryginalne koncerty, zabawy dla najmłodszych.  Tego nie można przegapić

Głównym celem imprezy jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa o demencji w tym chorobie Alzheimera, sytuacji chorych i ich opiekunów, zachęcenie do wolontariatu, wsparcia działań na rzecz większego dostępu tej grupy niepełnosprawnych do świadczeń ze strony Państwa. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie Deklaracja z Glasgow wzywająca kraje UE do uznania demencji za priorytet zdrowia publicznego, opracowana przez Alzheimer Europe, którą wszyscy chętni będą mogli podpisać na miejscu. Piknik to impreza radosna. Spotkanie będzie umilał rodzinny zespół EO NOMINE – Państwa Choszczyków, którego powołaniem jest posługa modlitewno-muzyczna w hospicjach, więzieniach, szpitalach, domach spokojnej starości, domach samotnej matki. Wysłuchamy koncertu na rogach myśliwskich w wykonaniu sygnalistów z Pułtuskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej. Do wspólnego śpiewania będzie zachęcała „Kapela Podlaska”, a Koło Emerytów z Mordów będzie zabawiało skeczami i anegdotami. Najmłodszych uczestników rozweselał będzie  zespół „Sztuka Tworzenia”. Gościem specjalnym spotkania będzie Pani Marta Manowska prowadząca program „Rolnik szuka żony” – zdobywcy „Telekamery 2015” w kategorii programu rozrywkowego.