C

Zapisywanie plików cookie

Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonowania tej strony.

Więcej informacji...

Styczeń 2021 w Dziennym Domu Pobytu “Kotwica”

Mija kolejny miesiąc zdalnej pracy. Dostosowaliśmy się do panujących warunków i przyzwyczailiśmy do takiej formy oddziaływań. Terapeutki przychodzą do domów uczestników Dziennego Domu Pobytu i wspólnie pracują według ustalonego scenariusza. Przed świętami przeprowadziły zajęcia z terapii zajęciowej polegające na pobudzeniu kreatywności i usprawnieniu motoryki małej. Wspólnie ozdoby choinkowe, kartki świąteczne i stroiki. Ćwiczyli pamięć, wspominając Święta Bożego Narodzenia, które minęły i planują Święta Wielkanocne. Wszyscy wyrazili nadzieję, że te święta będą już „normalniejsze” pozbawione obostrzeń.
Styczeń 2021 w Dziennym Domu Pobytu "Kotwica"
Dzienny Dom Pobytu “Kotwica”

Skutki izolacji

Nie ukrywamy, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego ma duży wpływ na naszych podopiecznych. Szczególnie dotykają ich skutki izolacji, zakazy oraz restrykcje jakimi  obwarowane jest obecnie życie każdego obywatela. Stan ten doprowadza do pogłębienia uczucia izolacji i odosobnienia, które niekorzystnie wpływa na psychikę osób starszych. Każde spotkanie z terapeutkami, fizjoterapeutkami i rozmowa motywacyjna przez telefon oddala samotność i „zapala iskierkę nadziei” jak mówią uczestnicy. Ważnym aspektem naszego wsparcia są rozmowy motywacyjne prowadzone telefonicznie i osobiście przez kadrę Dziennego Domu Pobytu „Kotwica” z uczestnikami i rodzinami. Styczeń 2021 w Dziennym Domu Pobytu "Kotwica" Rodziny już po dwóch miesiącach udziału seniorów w zajęciach terapeutycznych widzą poprawę w zachowaniu i funkcjonowaniu.  Cieszą się razem z nami z najdrobniejszych postępów, z wykonanej przez seniora zapomnianej już czynności.  Uśmiechają się jak widzą w swoich bliskich chęć do działania i zaangażowanie w związku z tym widzą sens kontynuowania spotkań.  Zajęcia z terapeutkami motywują naszych uczestników do tego żeby wstać „ogarnąć siebie i dom”. Wyczekują spotkań i są zaangażowani w proponowane formy terapii.  
Styczeń 2021 w Dziennym Domu Pobytu "Kotwica"
Dzienny Dom Pobytu “Kotwica”

Plany na przyszłość

Bardzo chcielibyśmy już móc funkcjonować w trybie stacjonarnym, żeby wykorzystać w pełni potencjał terapeutyczny naszej kadry i możliwości sprzętu wspomagającego. Oczywiście spotkania w domach naszych uczestników mają swoje plusy. Zajęcia w trybie domowym są dla naszych terapeutów niesamowicie ubogacającym doświadczeniem i dają szanse na zbudowanie relacji i więzi z seniorem, poznania go w środowisku w którym czuje się bezpiecznie. Jednak wszyscy tęsknimy za grupowymi spotkaniami. Wspólnymi rozmowami, zajęciami i integrowaniem się.  
Styczeń 2021 w Dziennym Domu Pobytu "Kotwica"
Dzienny Dom Pobytu “Kotwica”