Szkolenie pt. „Rola żywienia w chorobach neurologicznych” zostało zorganizowane przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (w skrócie SSCA) oraz Fundację Wygrajmy Zdrowie w ramach kampanii edukacyjnej Pacjenci Pacjentom w neurologii. Odbyło się w dniu 10 października 2015 roku o godzinie 15.00 w Domu Parafialnym przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach przy ulicy Garwolińskiej 19.

Szkolenie zorganizowane zostało dla grupy opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera, Parkinsona oraz po udarze mózgu. Główna grupę stanowili  uczestnicy „Grupy Wsparcia” prowadzonej przez SSCA, pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzonego przez SSCA oraz mieszkańcy miasta Siedlce zainteresowani problematyką chorób neurologicznych.

Szkolenie poprowadził dr hab. lek. med. Dariusza Włodarka kierownik Zakładu Dietetyki SGGW w Warszawie. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy osobom zainteresowanym o sposobie i roli żywienia w chorobach neurologicznych. Wszyscy uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowoleni z przekazanych informacji. Zadawano wiele pytań, na które chętnie odpowiadał prowadzący szkolenie.

Planujemy zorganizowanie drugiej edycji szkolenia, o terminie będziemy informować na naszej stronie internetowej, naszym Facebooku i w lokalnych mediach.

#alzheimer #pomoc #wsparcie #dps #starosc