Sprawozdanie merytoryczne

z działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych przez

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

za 2017 rok

 

 Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach działalności statutowej prowadziło  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie wspierania osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów, jak również pomoc osobom dotkniętym innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi.

Zadania realizowane były poprzez prowadzenie Grupy Wsparcia dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz pokrewnymi chorobami otępiennymi, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach, , organizację młodzieżowego wolontariatu zagranicznego i polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, szerzenie wiedzy na temat chorób otępiennych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

W „Grupie Wsparcia” uczestniczy obecnie 12 rodzin głównie mieszkańców miasta Siedlce oraz gminy Siedlce. Spotkania grupy odbywają się cyklicznie w każdą drugą sobotę miesiąca. Lokalu użycza nam Parafia pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.  Kilkugodzinne spotkanie to czas na wymianę doświadczeń między opiekunami, podzielenia się troskami i osiągnięciami w opiece nad chorymi, chwila oddechu. Są łzy smutku, ale są i łzy radości. Na każdym spotkaniu omawiany jest ustalony przez grupę temat z zakresu opieki nad chorym, postępu prac legislacyjnych w zakresie opieki nad  chorym na Alzheimera i systemowym wsparciem ich opiekunów. W zależności od potrzeb spotkania prowadzi lekarz psychiatra, pielęgniarka, psycholog, prawnik, pracownik socjalny, terapeuta, rehabilitant. Jest też czas na wypicie kawy, herbaty i swobodna rozmowę. Organizujemy dla opiekunów wspólne wyjście do kina czy teatru. Gdy razem z opiekunem pojawia się chory ma zapewnioną opiekę w formie ćwiczeń  wspomagających pamięć.

W działaniach edukacyjnych kontynuowana była edukacja młodzieży w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym, starszym poprzez dzielenie się radością życia, dzieleniem się swoim wolnym czasem. Uczymy dawania miłości, szacunku, dzielenia się sercem. Uświadamiamy młodym jakim szczęściem jest obdarowywanie drugiego człowieka. Edukacja młodzieży odbywa się poprzez wolontariat. Na stałe w życie mieszkańców domu w Ptaszkach i Kukawkach wpisały się cotygodniowe wizyty młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie i Czuchowie Pieńkach.

Innowacyjnym projektem realizowanym w roku 2017 były zajęcia  prowadzone z  dziećmi w wieku 8-10 lat, mające na celu wytłumaczenie co to jest choroba „niepamięci” (Alzheimera), jakie są jej objawy, jak się należy zachować i jak można pomóc osobie chorej. Dzieci w czasie dwugodzinnych warsztatów doświadczały uczuć i utrudnień w życiu codziennym, jaskie przynosi choroba. Zajęciami objęto 244 dzieci z 6 szkól gminnych i jednej szkoły w mieście. Tylko jedna szkoła podstawowa w Siedlcach odpowiedziała na zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie. Dzieci były zachwycone formą warsztatów, a nauczyciele bardzo pozytywnie przyjęli projekt, zachęcając nas do kontynuacji edukacji wśród młodzieży starszej.

Nasze działania nie tylko sukcesy. Porażki też nas nie omijają. Kolejny rok nie udało się zorganizować wolontariatu seniorów. Nie udało się przekonać zdrowych, samodzielnych seniorów do podjęcia wysiłku wsparcia swoich rówieśników dotkniętych niesamodzielnością i samotnością. Nie udało się nam również zorganizować pomocy dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi i psychicznymi w postaci dziennego lub kilkudniowego pobytu tych chorych w placówce opiekuńczej, umożliwiając w tym czasie opiekunami zajęcie się własnym zdrowiem i załatwienie spraw urzędowych.  Główną przeszkodą w zorganizowaniu pomocy dla rodzin dotkniętych chorobami otępiennymi jest brak środków. Pilną potrzeba jest wykończenie budynku w Ptaszkach, w którym takie usługi moglibyśmy zaoferować. Niestety żaden program nie finansuje działań na rzecz seniorów niesamodzielnych, nie mogących korzystać z wolnego czasu na emeryturze, nie kwalifikujących się do uczestniczenia w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.  Dla nich środki pomocowe zarówno krajowe jak i unijne są niedostępne. Nadal zmuszeni są tkwić w czterech ścianach własnego domu odizolowani od społeczeństwa, zapomniani, niepotrzebni. Razem z nimi w izolację popadają całe rodziny. Rośnie liczba osób niepełnosprawnych.

Działania w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej oraz działania w kierunku zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat choroby Alzheimera oraz innych chorób związanych z chorobami mózgu omówione zostały szczegółowo  poniżej.

 

Data

Wydarzenie

11.01.2017

W Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Mieliśmy przyjemność obejrzeć Jasełka w wykonaniu Podopiecznych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Czuchowa Pieniek i z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wojnowa. MOW Wojnów

Śpiewaliśmy razem kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem i jedliśmy przepyszne potrawy przygotowane przez kadrę DPS. 
Uśmiechom i radości Mieszkańców nie było końca.

24.01.2017

Wychowankowie MOW w Wojnowie przyjechali do Ptaszek z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dla mieszkańców przygotowali współczesną inscenizację Czerwonego Kapturka

02.02.2017

W związku z tym, że luty kojarzymy ze wspomnieniem Świętego Walentego – patrona zakochanych podczas zajęć sięgaliśmy w głąb naszych serc.

Pensjonariusze odrysowywali i wycinali duże serca aby wewnątrz nich umieścić małe – każdy z imieniem osoby, która pozostaje w sercu.

08.02.2017

Gościliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara oraz pracowników Biura RPO.

Goście z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali informacji o działalności stowarzyszenia oraz radościach i troskach związanych z prowadzeniem domu pomocy społecznej. Mieliśmy możliwość pochwalić się profesjonalną i ogromnie zaangażowaną kadrą, oprowadzić po skromnym ale pełnym ciepła i spokoju domu z „duszą”. Porozmawiać o specyfice choroby Alzheimera i skutkach jakie dotykają opiekunów w trakcie długotrwałej opieki nad chorym bez wsparcia czy to indywidualnego czy instytucjonalnego. Opowiedzieć o naszym codziennych trudnościach, problemach, radościach, smutkach i marzeniach.

Poruszaliśmy też kwestię opieki prawnej nad osobami częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionymi przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej, sposób poszukiwania przez sąd kandydatów na funkcje kuratora i opiekuna prawnego, prawie spadkowym oraz o trudnościach jakie organizacje pozarządowe mają w pozyskiwaniu środków na działalność ciągłą. Pan Rzecznik okazał się człowiekiem wrażliwym i otwartym na ludzi.

11.02.2017

W sobotę 11 lutego w Stoczku Łukowskim odbyły się XVII Ogólnopolskie Biegi Uliczne pod nazwą „Grzmią pod Stoczkiem Armaty” – masowa impreza sportowo-rekreacyjna z „Nordic Walkingu”,  w której wystartowali również nasi mieszkańcy. Drużyna z DPS Ptaszki dzięki wytrwałym treningom  w tej konkurencji zdobyła pierwszy w historii DPS puchar.

14.02.2017

Tego dnia mieszkańcy DPS Ptaszki i Kukawki wybrali się na „Bal w karczmie u Walentego” do Domu nad Stawami w Siedlcach

Było jak zawsze bardzo ciepło i rodzinnie. Zorganizowano mnóstwo konkursów, zabaw i przygotowano wspaniały poczęstunek. Atmosferę Walentynek podkreślały przepiękne dekoracje.

22.02.2017

Pracownicy DPS zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  przez specjalistów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach „Medyk”

 

23.02.2017

W Kukawkach podtrzymując tradycje Tłustego Czwartku mieszkańcy  z paniami terapeutkami własnoręcznie przygotowali  faworki .

08.03.2017

Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie przyjechali w odwiedziny, by złożyć życzenia paniom z okazji Dnia Kobiet oraz przedstawić skecze, których się nauczyli specjalnie dla naszych mieszkańców.

11.03.2017

Nasze domy zamieniły się w studio nagrań. W tym dniu kręcony był reportaż o jednej z pracownic naszego ośrodka, która pokonując własną niepełnosprawność pracuje,  znajduje czas na wiele swoich pasji i dzieli się swoimi przemyśleniami w osobistym blogu internetowym.

17.03.2017

Dziś mieliśmy przyjemność gościć dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie-Pieńkach. Wychowanki oprócz wspaniałego przedstawienia o zdrowym żywieniu i witaminach przywiozły przygotowane samodzielnie smakołyki. Po posiłku czas upłyną nam na rozmowach i grach planszowych.

11.04.2017

W odwiedziny przyjechała do Ptaszek Pani Marta Manowska – prowadząca program „Rolnik szuka żony”, która spędziła z naszymi Mieszkańcami cały dzień na różnych aktywnościach.

Grała z naszymi podopiecznymi w tenisa stołowego, pomagała przy wydawaniu obiadu.

Pani Marta wspólnie z mieszkańcami przygotowywała  pisanki, które potem zostały poświęcone w Wielką Sobotę.

13.04.2017

Dzień malowania jajek w Kukawkach.  Po przygotowaniu pięknych pisanek odbyły się wybory najpiękniejszych. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodyczami.

 

15.04.2017 – 17.04.2017

W Wielką Sobotę odwiedzili nas: w Ptaszkach proboszcz parafii w Bejdach oraz w Kukawkach wikary z parafii w Przesmykach, aby poświęcić pokarmy przygotowane na stół wielkanocny.

W obu domach zorganizowane zostały dwa świąteczne dni wielkanocne, pełne radości, wspólnego przeżywania duchowo świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

27.04.2017

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się gala wręczenia statuetek laureatom II edycji konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności” w której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć . Była też okazja, aby Parze Prezydenckiej przedstawić nasze działania na rzecz osób chorych na Alzheimera.

02.05.2017 – 03.05.2017

W obu domach obchodziliśmy święto flagi i własnoręcznie wykonaliśmy małe flagi, a następnego dnia zorganizowaliśmy akademie okolicznościowe oraz projekcję filmów na temat Święta Konstytucji 3 Maja.

 

19.05.2017

Uczestniczyliśmy w I Siedleckim Dniu Organizacji Pozarządowych.
Na naszym stoisku zapraszaliśmy:
– dzieci  – do ćwiczeń koncentracji i zapamiętywania oraz konkursów,
– dorosłych – do sprawdzenia pamięci świeżej i poznania sposobów na jej zachowanie,
– seniorów na badania przesiewowe w kierunku demencji i sprawdzenia pamięci świeżej

26.05.2017 – 28.05.2017

Wzięliśmy udział w XIX  Zjeździe Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, którego organizatorem i gospodarzem było Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Rzeszowie.  W zjeździe uczestniczyło 21 organizacji. Organizacje spotykają się by podzielić się osiągnięciami i porażkami w swojej pracy, ustalić działania na najbliższy rok, nabrać sił do kolejnych zmagań w sprawie poprawy warunków życia chorego i jego opiekuna poprzez zwiększenie świadomości społecznej o chorobie i problemach z nią związanych.

02.06.2017

Odbyliśmy pielgrzymkę do Częstochowy.  Pojechaliśmy tam z intencją aby podziękować Panu Bogu i Ukochanej Matce Bożej za otrzymane łaski, prosząc o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla mieszkańców, pracowników i ich rodzin.

13.06.2017

Odbyło się Walne Zebranie Członków Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z pięcioletniego okresu działalności.

Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli oba sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia. Komisja Wniosków i Uchwał zaproponowała plan działań na najbliższe pięć lat.

18.06.2017

Zorganizowaliśmy na terenie Domu Pomocy w Kukawkach piknik integracyjny pt. Sobótkowe Spotkania. W organizacji pomagali nam wolontariusze z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Czuchowie Pieńkach oraz harcerze.

Na scenie wystąpili mieszkańcy DPS-u oraz wychowankowie  MOW-ów. Gościliśmy wielu naszych przyjaciół z innych Domów Pomocy Społecznej m.in. z Mieni, Siedlec, Wirowa, Jabłonnej Lackiej, rodziny naszych podopiecznych, organizacje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych, władze gminne i mieszkańców okolicznych miejscowości oraz Siedlec.

 

19.06.2017

Zostaliśmy zaproszeni na Integracyjny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Mgiełka. Mieliśmy własne stoisko, gdzie wykonywaliśmy  badanie pamięci dorosłym, a dla dzieci i młodzieży oferowaliśmy sposoby ćwiczenia i wzmacniania pamięci.

 

20.06.2017

Uczestniczyliśmy w Odpuście ku Czci świętego Brata Alberta zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej Nad Stawami w Siedlcach.

 

09.07.2017 – 23.07.2017

Już po raz drugi gościliśmy młodzież z zagranicy na Workcampie organizowanym w obydwu naszych Domach.
W tym roku chłopcy i dziewczęta przyjechali do nas z Hiszpanii, Korei, Chin i Meksyku. Oprócz zagranicznych uczestników workcampu byli też polscy wolontariusze.
Młodzież poza pracą z mieszkańcami, pomagała w codziennych pracach, które wykonuje się w naszych domach.

Wolontariusze to dla naszych domów wsparcie a dla mieszkańców forma terapii. Uczestnicy workcampu chętnie wykonywali prace porządkowe na terenie ośrodków, brali udział we wspólnych grach z mieszkańcami, uczestniczyli w ogniskach.

Chcąc pokazać piękno naszego regionu zabraliśmy wolontariuszy na wycieczkę nad rzekę Bug do Serpelic, Mielna, na Górę Grabarkę i do Janowa Podlaskiego.

Wójt Gminy Przesmyki zaprosił naszych zagranicznych gości do odwiedzenia Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Przesmykach i Dworku w Dąbrowie.   

14.07.2017

 

Podczas pobytu wolontariuszy w DPS odwiedziła nas telewizja, która była ciekawa jak spędzają dni na wolontariacie w Polsce. Przed kamerą stanęli również nasi mieszkańcy, którzy wypowiadali się o wolontariuszach.  

15.07.2017

Zorganizowaliśmy ognisko w Kukawkach, które było okazją do bliższego zapoznania się Młodzieży z Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach z Młodzieżą przebywającą na workcampie w Kukawkach i Ptaszkach.

Atmosfera była wspaniała, nasi Goście, Mieszkańcy i Pracownicy bawili się świetnie.

25.07.2017 – 26.07.2017

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach i Kukawkach wybrali się na wycieczkę do Torunia. Wiele radości sprawił im spacer uliczkami Torunia, deser zjedzony na rynku Starego Miasta oraz uczestnictwo w warsztatach robienia pierników począwszy od wyrobienia ciasta, przez wykrawanie ciastek, pieczenie i ozdabianie.

W trakcie wycieczki mieszkańcy zwiedzili Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, pomnik w Górsku – miejsce porwania ks. Jerzego Popiełuszki, dom Mikołaja Kopernika.  Przechadzając się uliczkami Torunia zobaczyli: Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Pomnik Kopernika, Kamienicę Pod Gwiazdą, Kościół Mariacki, Łuk Cezara oraz Krzywą Wieżę.

27.08.2017

Podczas II Dożynek Powiatu Siedleckiego w Mokobodach mieliśmy swoje stoisko na którym dzieci ćwiczyły swoją koncentrację oraz umiejętność zapamiętywania, w alkogoglach mogli poczuć jak widzi człowiek u którego choroba Alzheimera znacznie postępuje i ma zaburzenia widzenia.

Dorośli mogli sprawdzić pamięć świeżą i poznać sposoby na zachowanie w jak najlepszej kondycji swojego mózgu.
Seniorów zapraszaliśmy do na badania przesiewowe w kierunku demencji i sprawdzenia pamięci świeżej

 

02.09.2017

Uczestniczyliśmy w wielkim wydarzeniu jakim były obchody 20 lecia działalności naszych przyjaciół z Siedleckiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych.. 

 

15.09.2017 – 30.10.2017

Stowarzyszenie zorganizowało akcję edukacyjną w klasach 2 -4 w szkołach podstawowych pod nazwą „Dlaczego babcia nie pamięta mego imienia”.

W czasie zajęć opowiadaliśmy dzieciom na czym polega choroba, jakie są jej objawy, jak zachowuje się człowiek dotknięty chorobą. Dlaczego zachowanie babci lub dziadka jest dziwne, dlaczego nie pamięta imion swoich wnuków, dlaczego nie może trafić do domu, dlaczego kilka razy zadaje to samo pytanie i pamięta udzielonej odpowiedzi.

Projektem objęte było 244 dzieci ze szkół znajdujących się na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.

 

21.09.2017

21 września br. z wizytą duszpasterską w naszym Domu Pomocy w Ptaszkach gościliśmy Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę,  Ordynariusza Diecezji Siedleckiej. W dziejach domu była to trzecia wizyta Księdza Biskupa. Wcześniej gościliśmy Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z diecezji siedleckiej oraz Księdza Biskupa Antoniego Dydycza z diecezji drohiczyńskiej.

Wizyta księdza Biskupa przebiegała w bardzo przyjaznej, radosnej atmosferze. Na początku Ks. Biskup poprowadził koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie bardzo serdecznie rozmawiał z każdym mieszkańcem i pracownikiem. Obdarował wszystkich pamiątkowymi obrazkami.

To nie przypadek, że wizyta była dokładnie w dniu, w którym cały świat obchodził Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Ksiądz Biskup interesował się sytuacją chorych i ich rodzin, systemem opieki w kraju oraz jak można zmienić trudny los tej grupy społeczeństwa. Interesował się wkładem naszej organizacji w podejmowaniu trudu podnoszenia świadomości społecznej o tej chorobie i zapobieganiu izolacji chorego i jego opiekuna. Na pożegnanie udzielił wszystkim błogosławieństwa.

24.09.2017

W Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera odbył się Piknik Integracyjny pod hasłem “Radość w Ptaszkach” Piknik był zorganizowany z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera oraz Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera. 
Dzięki zaangażowaniu pracowników obu domów, mieszkańców DPS, wolontariuszy z MOW Wojnów spotkanie mimo niekorzystnej aury przebiegało w bardzo słonecznej atmosferze. 

Część artystyczną rozpoczęły występy Mieszkańców obu naszych Domów z Ptaszek i Kukawek, którzy przedstawili program muzyczny. Następnie do tańca porwała nas Grupa Tańca Cygańskiego MIRO IŁO. Wychowankowie MOW Wojnów zaprezentowali Rap bez wulgaryzmów. Zespół Ludowy Podlasianki przedstawił repertuar znanych przyśpiewek. Zespół MAXIM epatował energią i optymizmem zachęcając wszystkich do tańca.

Oprócz atrakcji na scenie można było obejrzeć wystawę prac naszych mieszkańców. Zakupić pierniki, zioła, świeczniki i kosmetykami. W namiocie Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, można było sprawdzić swoją pamięć, a w namiocie szkoły medycznej zbadać ciśnienie

 

05.10.2017

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w pokonkursowym wernisażu “Albertowe ścieżki”, który odbył się w Domu Pomocy Społecznej Dom nad Stawami w Siedlcach.  

Nasz mieszkaniec p. Bogdan otrzymał nagrodę honorową za swoją pracę. Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami.

Następnie odbyła się uroczystość Nadanie imieniem Anny Piluś Wolontariatowi “Domu nad Stawami” DPS.

 

08.10.2017

SW domu w Ptaszkach z pomocą mieszkańców, którzy już wcześniej na terapii zapoznali się z elementami technologii informacyjnej stworzyliśmy pracownię komputerową. Bogdan i Sylwek poza przygotowaniem sali podłączyli sprzęt oraz byli jego testerami.

 

10.10.2017

Koncert integracyjny „Ten sam świat” po raz 17 na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. W tym roku hasło koncertu brzmiało: „Na ludową nutę”.
Organizatorami koncertu były Warsztaty Terapii Zajęciowej z Siedlec. 
Nasi Mieszkańcy pod okiem pani Hani terapeutki przygotowali program wokalny.

16.10.2017

W ramach terapii mieszkańcy Kukawek posadzili krzewy malin, aby móc w przyszył roku cieszyć się malinowymi zbiorami. Posprzątali przy okazji teren wokół budynku, grabili liście oraz zrobili porządki w garażu.

20.10.2017

Mieszkańcy DPS Kukawki oraz Ptaszki porządkowali groby zmarłych kolegów i koleżanek, którzy  kiedyś byli mieszkańcami naszego domu.

01.11.2017

Mieszkańcy z opiekunami wybrali się na groby zmarłych na pobliskie cmentarze, aby zapalić znicze i wspominać przyjaciół, których już nie ma z nimi.

11.11.2017

Z okazji obchodów Święta Niepodległości przygotowaliśmy występ mieszkańców DPS w akademii, która odbywała się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.
Organizatorami uroczystości było Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie. 

30.11.2017

W Kukawkach i Ptaszkach zorganizowane były zabawy Andrzejkowe, w których wróżyliśmy sobie przyszłość i tańczyliśmy, a na koniec zjedliśmy pyszną pizzę z pizzerii.

06.12.2017

Do Kukawek zawitał św. Mikołaj w osobie księdza wikarego z parafii w Przesmykach. Przyjechał razem z młodzieżą i przywiózł dla naszych podopiecznych słodkie podarunki.

19.12.2017

W DPS w Kukawkach mieliśmy przyjemność obejrzeć Jasełka w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Przesmykach, które przyjechały do nas z panią dyrektor.  Po przedstawieniu mieszkańcy zostali obdarowani podarunkami. 

24.12.2017

Personel DPS przygotował dla mieszkańców uroczystą kolację wigilijną. Po modlitwie i podzieleniu się opłatkiem, złożeniu sobie życzeń, wspólnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu i spożyliśmy pokarmy przygotowane zgodnie z tradycją polską.

31.12.2017

Mieszkańcy DPS Ptaszki i Kukawki żegnali Stary   Rok. Najwytrwalsi osobiście o północy powitali Nowy 2018 Rok.