Sprawozdanie merytoryczne

z działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych przez

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

za 2016 rok

 

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach działalności statutowej prowadziło  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie wspierania osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów, jak również pomoc osobom dotkniętym innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi.

Zadania realizowane były poprzez prowadzenie Grupy Wsparcia dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz pokrewnymi chorobami otępiennymi, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach, organizację młodzieżowego wolontariatu zagranicznego i polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, szerzenie wiedzy na temat chorób otępiennych.

W „Grupie Wsparcia” uczestniczy obecnie 13 rodzin głównie mieszkańców miasta Siedlce oraz gminy Siedlce. Spotkania grupy odbywają się cyklicznie w każdą drugą sobotę miesiąca. Lokalu użycza nam Parafia pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.  Kilkugodzinne spotkanie to czas na wymianę doświadczeń między opiekunami, podzielenia się troskami i osiągnięciami w opiece nad chorymi, chwila oddechu. Są łzy smutku, ale są i łzy radości. Na każdym spotkaniu omawiany jest ustalony przez grupę temat z zakresu opieki nad chorym, postępu prac legislacyjnych w zakresie opieki nad  chorym na Alzheimera i systemowym wsparciem ich opiekunów. W zależności od potrzeb spotkania prowadzi lekarz psychiatra, pielęgniarka, psycholog, prawnik, pracownik socjalny, terapeuta, rehabilitant. Jest też czas na wypicie kawy, herbaty i swobodna rozmowę. Organizujemy dla opiekunów wspólne wyjście do kina czy teatru. Gdy razem z opiekunem pojawia się chory ma zapewnioną opiekę w formie ćwiczeń  wspomagających pamięć.

W działaniach edukacyjnych położyliśmy nacisk na edukację młodzieży w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym, starszym poprzez dzielenie się radością życia, dzieleniem się swoim wolnym czasem. Uczymy dawania miłości, szacunku, dzielenia się sercem. Uświadamiamy młodym jakim szczęściem jest obdarowywanie drugiego człowieka.

Nasze działania nie tylko sukcesy. Porażki też nas nie omijają. Nie udało się nam zorganizować wolontariatu seniorów. Nie udało się przekonać zdrowych, samodzielnych seniorów do podjęcia wysiłku wsparcia swoich rówieśników dotkniętych niesamodzielnością i samotnością. Nie udało się nam również zorganizować pomocy dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi i psychicznymi w postaci dziennego lub kilku dziennego pobytu tych chorych w placówce opiekuńczej, umożliwiając w tym czasie opiekunami zajęcie się własnym zdrowiem i załatwienie spraw urzędowych.  Są to nasze wyzwania na kolejny rok pracy.

Działania w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej oraz działania w kierunku zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat choroby Alzheimera oraz innych chorób związanych z chorobami mózgu omówione zostały szczegółowo  poniżej.

 

Data

 

Wydarzenie

 

18.01.2016

 

DPS odwiedzili  aktorzy ze Studia Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza, działającego przy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce sztuką wnosząc radość i miłe spędzenie czasu naszym mieszkańcom.
26.03.2016 – 28.03.2016 W obu domach zorganizowaliśmy tradycyjne Święta Wielkanocne, które poprzedziła wizyta proboszcza z parafii w Bejdach ks. Tadeusza Kowalskiego. Poświęcił on pokarmy przygotowane na stół wielkanocny.
17.06.2016 Nasi mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej udali się na obchody „Odpustu ku czci św. Alberta” w Domu Pomocy Społecznej nad Stawami w Siedlcach
22.06.2016 Gościliśmy Siedlecką Grupę Literacką „Witraż”, która działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Członkowie grupy zaprezentowali swoje wiersze i wspólnie z naszymi Mieszkańcami zaśpiewali słynne religijne pieśni.
23.06.2016 Na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie mieszkańcy DPS w Ptaszkach i Kukawkach wzięli udział w imprezie integracyjnej pt. „Puszczanie wianków na Bugu.” Była to radosna impreza, z tańcami i poczęstunkiem, która odbywała się na świeżym powietrzu. Zorganizowano także konkurs na najładniejszy wianek oraz poszukiwanie kwiatu paproci.
26.06.2016

W ramach dni otwartych naszego odbył się  piknik integracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Kukawkach pod hasłem „Spotkania Sobótkowe”. W imprezie udział wzięły rodziny naszych mieszkańców, zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej z Siedlec, Mieni i Jabłonnej Lackiej. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy z Siedlec oraz okoliczni mieszkańcy. Niebo nie szczędziło żaru i mocno podgrzewało serca. Tradycyjnie opiekę medyczną nad uczestnikami sprawowała  młodzież z „Medyka” z Siedlec.

Mieliśmy okazję poznać gwiazdy polskiego kina Państwa: Grażynę Zielińską, Katarzynę Żak, Aleksandrę Radwan, Artura Barcisia, Dawida Pokusę, Rafała Cieszyńskiego. Po raz kolejny odwiedziła nas Pani Marta Manowska z programu „Rolnik szuka żony”. Nasi goście swoim uśmiechem i serdecznością podbili serca Mieszkańców i gości.

Piknik był okazją do wzajemnego poznania się, spędzenia wspólnie czasu i zabawy.

Do tańca i wspólnej zabawy zapraszały Zespól Pieśni Ziemi Łosickiej oraz zespoły Disco Polo.

18.07.2016 – 27.07.2016

 

Dziesięć dni  w naszych domach przebywali uczestnicy międzynarodowej organizacji wolontarystycznej Workcamp (z Danii i Niemiec), którzy pomagali opiekunom w codziennych czynnościach oraz pracach w ogrodzie. Naszym zadaniem było również pokazanie obcokrajowcom piękna naszego regionu. Zabraliśmy ich na wycieczkę do Siedlec oprowadzając po najpiękniejszych miejscach w naszym mieście. Razem z gośćmi pojechaliśmy nad Bug do Serpelic, do Mielnika na przeprawę promową, do Drohiczyna oraz na górę Grabarkę. Przygotowaliśmy wspólne międzykulturowe i międzypokoleniowe ognisko, w którym uczestniczyli mieszkańcy, pracownicy DPS, wolontariusze z Workcampu i nasi polscy wolontariusze. Bariera językowa nie stanowiła problemu dla żadnej ze stron. W kontaktach wspierała czwórka wolontariuszy z Polski.

Wolontariusze mieli również szansę podzielić się częścią własnej kultury i przez jeden dzień gotowali dla mieszkańców DPS dania z własnego kraju.

22.07.2016 Z okazji Światowych Dni Młodzieży 22 lipca mieliśmy gościliśmy młodzież z Boliwii i Białorusi, którzy przed spotkaniem w Krakowie odwiedzają między innymi takie domy jak nasz. Młodzież zaprezentowała nam pieśni religijne w swoich językach, wraz z układami choreograficznymi, które próbowaliśmy naśladować. Wspólnie odśpiewaliśmy międzynarodową Barkę, każdy w swoim języku po jednej zwrotce.
12.08.2016

 

W DPS w Ptaszkach i Kukawkach odbyły się zajęcia z logopedii prowadzone przez studentki Wydziału Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zajęcia była zakończeniem dwuletniej współpracy z dwoma studentkami, które pisały pracę magisterskie na temat zachowań językowych w przebiegu Choroby Alzheimera. Przez dwa lata prowadziły zajęcia z dwoma osobami dotkniętymi ta chorobą, jedna przebywającą pod opieka naszego domu, a drugą przebywającą pod opieka rodziny we własnym domu.

05.08.2016 – 07.08.2016 W dniach 5 – 7 sierpnia odbyła się wycieczka na Mazury. Nocowaliśmy w hostelu w starej twierdzy w  Giżycku. Po przybyciu na miejsce Pani Przewodnik Ewa oprowadziła nas po Twierdzy Boyen, wzgórzu Św. Brunona i wieży ciśnień. W sobotę, 6 sierpnia tuż po śniadaniu, spacerowaliśmy do portu, po drodze zwiedzając Zamek Krzyżacki i most obrotowy. Później mieliśmy okazję popłynąć statkiem na „Wyspę Miłości”. Zobaczyliśmy Św. Lipkę i wysłuchaliśmy koncertu organowego. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Mazurskie w Owczarni. Będąc w Giżycku, zawitaliśmy na pokazy starego lotnictwa Air Show i mogliśmy podziwiać akrobacie samolotowe. W niedzielę byliśmy w Mikołajkach, gdzie uczestniczyliśmy w mszy świętej. Po modlitwie spacerowaliśmy po mikołajkowym porcie i rynku miasta.
28.08.2016 Uczestniczyliśmy w pierwszych Dożynkach Powiatu Siedleckiego, które odbyły się w Skórcu. Zachęcaliśmy do zbadania pamięci świeżej za poprzez rozwiazywanie testów i prostych zabaw przygotowanych przez nas. Chętnie zgłaszali się do nas ludzie w różnym wieku, nawet dzieci.
13.09.2016 Zostaliśmy zaproszeni, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, do udziału w Seminarium nt. Stanu Kondycji Geriatrii w Polsce. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, świata nauki, medycyny, samorządów wojewódzkich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.
18.09.2016 Kolejne dni otwarte tym razem w DPS Ptaszki. Zorganizowaliśmy już siedemnasty piknik integracyjny z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera – w roku 2016 obchodzony w ramach Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Piknik jest wkładem naszej organizacji w kampanię społeczną, mającą na celu podnoszenie społecznej świadomości  o chorobie Alzheimera oraz walkę przeciwko stygmatyzacji chorych. Wielkim wsparciem w organizacji przedsięwzięcia byli chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Tradycyjnie opiekę medyczną nad uczestnikami sprawowała  młodzież z „Medyka” z Siedlec.
20.09.2016 Uczestniczyliśmy w II Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami. Poruszano kwestie prawa do samostanowienia i wolności osobistej osób niepełnosprawnych, dyskutowana nad koniecznością ustanowienia asystenta osoby niepełnosprawnej oraz debatowano nad brakiem spójnej polityki państwa w tym zakresie.
10.10.2016 Do DPS w Kukawkach przyjechały w odwiedziny panie z Zespołu Ludowego „Przesmyczanki”.  Panie śpiewały wspólnie z mieszkańcami pieśni ludowe przy, których nasi podopieczni tańczyli.
12.10.2016 Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach zorganizował 12 października, XVI Edycję Koncertu Integracyjnego „Ten Sam Świat”. Mieszkańcy naszych domów również wystąpili na scenie. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Kto Ty jesteś? Polak mały”.
11.11.2016

11 listopada mieliśmy przyjemność uczestniczyć w koncercie poezji i pieśni patriotycznej, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie. Braliśmy w nim czynny udział. Nasi Mieszkańcy pod okiem terapeutów i p. Antoniny Mąki przygotowali program literacki, który wykonali w czasie trwania koncertu.

Koncert był zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach projektu “Dni Niepodległej”

16.11.2016

DPS w Kukawkach odwiedziły Podopieczne z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie Pieńki z przedstawieniem, “Mam Talent”,

Po przedstawieniu spędziliśmy wspólnie czas grając w gry planszowe.

18.11.2016

Uczestniczyliśmy w konferencji „Teoria i praktyka praw dziecka w Polsce”

zorganizowanej przez Wychowanków i pracowników p. Annę Stańczuk i Bartosza Smolińskiego z MOW Wojnów, która odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

19.11.2016 Uczestniczyliśmy w Wielkiej Gali Integracji w Warszawie organizowanej już od 21 lat. Jest to największe święto osób z niepełnosprawnością w Polsce, organizowane z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Gala rokrocznie nagradza organizacje, firmy, samorządy i miasta, które  krzewią ideę inkluzji osób z niepełnosprawnością.
23.11.2016

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Balu Andrzejkowym „W magicznym Zamczysku” organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej „Nad Stawami” w Siedlcach.

Ubraliśmy się odpowiednio jak na taką imprezę przystało. Król, królowa, wróżki, wiedźmy, rycerze i ruszyliśmy karetami na bal.

24.11.2016

Przeprowadziliśmy szkolenie na temat Choroby Alzheimera w Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej.

Centrum prowadzone jest przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

26.11.2016 W Ptaszkach odbyło się spotkanie Andrzejkowe zorganizowane wspólnie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Wojnowie. Na początku uczyliśmy się tańca makarena. Następnie rozpoczęliśmy wróżenie. Wśród wielu propozycji znalazły się: magiczne kości z przepowiednią, serca z imionami ukochanych, wróżby z kolorów, taniec na gazetach. Odtańczyliśmy wspólnie makarenę, a punktem kulminacyjnym zabawy było lanie wosku.
28.11.2016

W Kukawkach przed Andrzejkami mieszkańcy sami przygotowywali ciasteczka z wróżbą.

Wieczorem rozpoczęła się zabawa, którą poprowadzili wróżka Anastazja, wróż Feliks. Na przywitanie zapoznaliśmy się z paroma ciekawostkami o andrzejkach – jak je dawniej obchodzono oraz przysłowia andrzejkowe.

Następnie każdy z uczestników otrzymał ciasteczko z wróżba. Później było: lanie wosku, losowanie imienia przyszłej żony, męża i szczęśliwej liczby. Mieliśmy 2 konkursy z nagrodami.

Rysowaliśmy też portret przyszłej żony, męża z zasłoniętymi oczami. Bawiliśmy się w rebusy wyrazowe i w zabawę z piłeczką. Na koniec wspólnie tańczyliśmy i śpiewaliśmy.

12.12.2016 DPS w Ptaszkach z występem odwiedził Zespół Ludowy „Przesmyczanki”. Umiliły nam popołudnie swoim śpiewem oraz rozmową.
13.12.2016 W partnerstwie z wydawnictwem literackim „Furia” zorganizowaliśmy promocję książki „Usypiając ojca.”,  Jest to opowieść młodej osoby opiekującej się chorym na Alzheimera ojcem. Jej doświadczenia i przeżycia zostały przedstawione niezwykle emocjonalnie i ukazały wiele osobistych wątków  Autorka w książce pokazuje, jak w latach 90-tych XX wieku w Polsce trzeba było walczyć o godność człowieka dotkniętego tą nieuleczalną chorobę. Książka została wydana z rekomendacją stowarzyszenia.
19.12.2016 Z życzeniami świątecznymi do Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach przyjechała Marta Manowska – dziennikarka, aktorka i prowadząca program „Rolnik szuka żony”. Pani Marta jest przyjaciółką naszego Stowarzyszenia i naszych Domów, odwiedza nas kiedy tylko czas jej na to pozwala.
24.12.2016 W obu domach odbyły się uroczyste kolacje wigilijne. Dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy, kolędy a na stole królowały tradycyjne potrawy wigilijne wykonane przez nasze panie kucharki przy pomocy mieszkańców. Każdy miał swój udział w przygotowaniu wigilii.
31.12.2016 W szampańskich nastrojach w obu domach pomocy pożegnaliśmy Stary Rok i powitaliśmy Nowy. Niektórzy Mieszkańcy dzielnie doczekali do północy, aby uczestniczyć w nadejściu Nowego Roku.

Siedlce, 10.02.2017r.