Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

 

Rok 2015 to kolejny rok intensywnej pracy Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera, ich opiekunów oraz osób z innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi. W ramach działalności statutowej świadczyliśmy pomoc doraźną w formie spotkań z opiekunami osób chorych oraz pomoc w formie prowadzenia całodobowego domu pomocy, w którym przebywało 50 osób. Prowadziliśmy akcje informacyjne, spotkania integracyjne, organizowaliśmy pikniki.  Bardzo aktywnie włączyliśmy się w akcję zorganizowaną przez organizację międzynarodową Alzheimer Europe zbierania podpisów pod „Deklaracją z Glasgow”, która wzywa do stworzenia Europejskiej Strategii w sprawie Demencji oraz takich narodowych strategii/planów w każdym kraju w Europie.

 1. W dniu 8 stycznia 2015 roku Dom Pomocy Społecznej w Kukawkach odwiedziły panie z zespołu „Przesmyczanki” ze wsi Przesmyki i wspólnie kolędowały z mieszkańcami domu.
 2. 01.2015 roku do Kukawek przyjechała młodzież gimnazjalna z Mordów, która wraz z mieszkańcami grała w gry logiczne i wykonywała prace plastyczne.
 3. 29 kwietnia pensjonariusze obu domów wzięli udział w turnieju Bocci o puchar Dyrektora Domu nad Stawami w Siedlcach.
 4. W maju Członkowie Stowarzyszenia i Grupy Wsparcia wybrali się wspólnie do kina na film pt: „Motyl”, opowiadający historię kobiety wykształconej, wykładowczyni na uniwersytecie, która w młodym wieku zachorowała na Alzheimera. Film wyświetlany był w ramach cyklu „Kino Konesera”.
 5. W Centrum Alzheimera w Warszawie, 25 maja br. odbyła się konferencja „Innovage – z myślą o seniorach”, w której wzięliśmy udział. Celem konferencji była promocja zawodu opiekuna oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz seniorami. Adresatami konferencji byli pracodawcy sektora opiekuńczego, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, opiekunowie formalni i nieformalni. Organizatorem konferencji było Europejskie Centrum Opieki.
 6. W dniach 28-31 maja mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej wraz z pracownikami wybrali się na wycieczkę po Trójmieście. Uczestnicy wycieczki zwiedzili: Akwarium Gdyńskie, Żaglowiec „Dar Pomorza”, Okręt – Muzeum ORP „Błyskawica”, Sopot, Bazylikę Archikatedralną w Oliwie, gdzie wysłuchano koncertu organowego, Opactwo Cysterskie w Oliwie, Westerplatte, Gdańsk a w nim: ulicę Mariacką – Bazylikę Mariacka, Drogę Królewska: – Zieloną Bramę, – Długi Targ na nim: Dwór Artusa, Fontannę Neptuna, Ratusz Głównego Miasta, Dom Uphagena, Dwór Bractwa św. Jerzego, Muzeum Bursztynu, Bramę Wyżynną a w drodze powrotnej zamek w Malborku.
  Wycieczka była wspaniałą formą relaksu i możliwością odbywania długich spacerów w pięknych okolicach i podziwiania nadmorskiej przyrody. Nasi podopieczni spacerowali Molem Południowym i Skwerem Kościuszki, plażą i mariną gdyńską, w Parku Haffnera w Sopocie, po Molo w Sopocie oraz Parku Oliwskim i przy zamku w Malborku. Wycieczka była dofinansowana ze środków PFRON.
 1. 13 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2014 rok, a także zapoznał członków Stowarzyszenia z planami na rok 2015.
 2. W czerwcu przyłączyliśmy się do akcji zbierania podpisów pod „Deklaracją z Glasgow” zorganizowaną przez organizację międzynarodową Alzheimer Europe, która wzywa do stworzenia Europejskiej Strategii w sprawie Demencji oraz takich narodowych strategii/planów w każdym kraju w Europie. Sygnatariusze wzywają także światowych przywódców do uznania demencji za priorytet zdrowia publicznego oraz do opracowania globalnego planu działań w zakresie demencji. W akcji która trwała od czerwca do września zebraliśmy łącznie 514 podpisów z 733, które Polska przekazała do Luksemburga.
 1. 21 czerwca 2015 r w fili Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w odbył się VI Piknik Integracyjny „Sobótkowe Spotkania”.
  Gośćmi specjalnymi byli: Barbara Kurdej-Szatan, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Małgorzata Pieńkowska, Michał Malinowski. Odwiedziło nas wielu gości, przedstawiciele władzy, służby zdrowia, mieszkańcy innych DPS-ów, mieszkańcy pobliskich wsi oraz rodziny naszych podopiecznych. Piknik był dofinansowany ze środków PFRON za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Siedlce.
 1. 26 czerwca wzięliśmy udział w  konferencji zorganizowanej przez   Rzecznika Praw Obywatelskich, której celem była prezentacja Sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Alternatywnego Raportu z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki – senator RP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. 06.2015r. w Polskiej Akademii Nauk braliśmy udział w konferencja programowej pt. Rozwój badań mózgu – nadzieja na lepsze zdrowie. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie  „Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia” skupiająca  profesorów i w dziedzinie badan mózgu i chorób z tym związanych. Podczas konferencji tak znakomici eksperci, jak prof Radosław Kaźmierski, prof. Tadeusz Marek, prof. Rafał Ohme, prof. Tadeusz Parnowski oraz prof. Jerzy Wetulani mówili o mózgu i jego znaczeniu dla zdrowia, innowacyjnych metodach leczenia udarów i stwardnienia rozsianego, chorobie Alzheimera oraz wpływie mózgu na nasze codzienne zachowania. Organizatorzy konferencji przedstawili również laureatów tegorocznej edycji konkursu Innowacje dla Zdrowia. Przedstawiono także plany opracowane przez Grupę raportu pt. „Dostęp do innowacji w ochronie zdrowia w kontekście starzejącego się społeczeństwa w Polsce – analiza sytuacji i propozycje innowacyjnych rozwiązań”.
 3. 6 września 2015 r w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach odbył się Piknik Integracyjny „Radość w Ptaszkach” zorganizowany z okazji obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera.
  Na scenie gościliśmy zespół rodzinny EO NOMINE, Pułtuskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej, którzy dali koncert na rogach myśliwskich,  Grupę Tańca Cygańskiego oraz Kapelę Podlaską. Gościem specjalnym była pani Marta Manowska – prezenterka telewizyjna oraz aktorzy pan Dawid Czupryński i pan Michał Malinowski. Wśród wielu gości pikniku znaleźli się przedstawiciele władz miasta i gminy Siedlce oraz Mordy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z miasta i gminy Siedlce oraz Mordy, dyrektor MOPS w Pułtusku, prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu w Pułtusku, przedstawiciele uczelni siedleckich współpracujących  z współpracujących z nami w zakresie praktyk studenckich,  osoby niepełnosprawne uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, mieszkańcy miasta Siedlce,  mieszkańcy okolicznych wsi i rodziny naszych podopiecznych.  Piknik był dofinansowany ze środków PFRON.
 1. 24 września mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w obchodach 45- lecia istnienia Zespołu Policealnych Szkól Medycznych w Siedlcach im. prof. Z. Religi.
 2. 14 września odbyło się ognisko integracyjne przy Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach. Obok wspólnego pieczenia kiełbasek było biesiadowanie, śpiewanie i tańce przy akordeonie. W imprezie wzięli udział pensjonariusze DPS w Ptaszkach oraz członkowie Kół Seniora z Wyczółek, Radzikowa, Krzymosz, Czepielina, Mordów i Klimont. Wszyscy świetnie się bawili i z radosnymi humorami zaczęli jesień. Organizatorami ogniska byli Siedleckie Stowarzyszanie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.
 3. W dniu 10 października 2015r. w ramach kampanii edukacyjnej „Pacjenci Pacjentom w neurologii” wspólnie z Fundacją Wygrajmy Zdrowie zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Rola żywienia w chorobach neurologicznych”. Szkolenie skierowane było do grupy opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera, Parkinsona oraz po udarze mózgu.
 4. W październiku podpisaliśmy z Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych i zajęć praktycznych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i uczestników kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz rehabilitantów. Podpisaliśmy również umowę z Policealnym Studium Menadżerski NOVUM w Siedlcach na zorganizowanie praktyk dla słuchaczy kierunku opiekun medyczny.
 5. Nasi mieszkańcy wzięli udział w Koncercie Integracyjnym TEN SAM ŚWIAT   „Ze starej płyty”, który odbył się 28 października 2015r. w Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce.
 6. 11 listopada 2015r. nasi mieszkańcy brali czynny udział w wielopokoleniowym programie słowno-muzyczny “Razem dla Niepodległej” przygotowanym przez Antoninę i Eugeniusza Mąków z okazji obchodów 97 rocznicy odzyskania niepodległości w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
 7. 20 listopada rozpoczęliśmy na naszej stronie Facebookowej cykl spotkań w świecie wirtualnym pt. Piątek z logopedą. Spotkania są przygotowywane i prowadzone przez dwie studentki studiów II stopnia na Wydziale Filologii Polskiej ze specjalnością logopedia. W czasie spotkań proponowane są ćwiczenia z zakresu ćwiczenia mowy osób dorosłych z chorobami otępiennymi w tym również z choroba Alzheimera.
 8. 20 listopada braliśmy udział w obchodach 25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 15-lecia Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach – „Domu nad Stawami”.
 9. 30 listopada zakończona została akcja zbierania podpisów pod Glasgow Declaration.
 10. 5 grudnia zorganizowaliśmy drugi wykład pt. Rola żywienia w chorobach neurologicznych.
 11. W dniu 12.12.2015 roku w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach w filią w Kukawkach (gmina Przesmyki) odbyło się spotkanie opłatkowe dla Pracowników, Członków Stowarzyszenia, Uczestników Grupy Wsparcia i Pensjonariuszy.
  Wśród gości byli: Pan Andrzej Lucjan Skolimowski Wójt Gminy Przesmyki, Pan Jana Paweł Ługowski Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Pani Ewa Jarocka Przewodnicząca Rady Miasta Mordy, Ks. mgr Krzysztof Jaszczuk proboszcz parafii  pod wezwaniem św. Jakuba w Przesmykach. Nasi podopieczni oraz dzieci z Zespołu Szkół w Paprotni przygotowali jasełka. Wysłuchaliśmy kolęd śpiewanych przez mieszkańców oraz pracowników Domu Pomocy w Kukawkach.
 12. 18 grudnia Zakończyła się IV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja” organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Widzowie mieli okazję obejrzeć 18 przedstawień, w tym 8 spektakli konkursowych. Wydarzenia artystyczne odbywające się w ramach festiwalu obejrzało ponad 8, 5 tys. osób. Tradycją jest, że nagrody festiwalowe przekazywane są organizacjom pożytku publicznego. Nasze stowarzyszenie zostało zaproszone do odebrania jednej z nagród. Została nam przekazana nagroda publiczności w kwocie 2.000 zł.
 13. Przez cały rok odbywają się spotkania Grupy wsparcia, w której bierze udział stała liczba osób. Są to opiekunowie osób chorych na Alzheimera, którzy poprzez spotkania wspierają się w codziennej opiece, wymieniają się doświadczeniami.
 14. W miesiącu grudniu rozpoczęły się praktyki studentów Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach (pielęgniarki i rehabilitanci razem 15 osób) oraz słuchaczy kierunku opiekun społeczny Policealnego Studium Medycznego NOVUM (19 osób).