Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich i jego spotkania regionalne

dr Adam Bodnar
zaprasza
organizacje pozarządowe i społeczne
na spotkanie konsultacyjne w Siedlcach

8 luty 2017 r., w godz. 17.30 – 19.30

sala nr 8 w Urzędzie Gminy w Siedlcach
ul. Mieczysława Asłanowicza 10

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce –
ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.

Na spotkanie można się zgłosić:
za pośrednictwem formularza:
https://www.rpo.gov.pl/formularz/?q=Siedlce
mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985