14 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe w filii DPS w Kukawkach. Mieszkańcy wystawili Jasełka. Przedstawienie było przygotowane przez nasze niezastąpione terapeutki p. Hanię i P. Kasię. Dostarczyło nam wielu wzruszeń i radości, ale tez skłoniło do zadumy. Mieszkańcy zapanowali nad tremą i wypadli fantastycznie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi odśpiewaliśmy kolędy, a nasza wolontariuszka p. Antonina Mąka akompaniowała na mandolinie. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom.