Zostaliśmy zaproszeni do udziału w Seminarium nt. Stanu Kondycji Geriatrii w Polsce do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mieliśmy okazję wysłuchać inspirujących wystąpień: prof. Barbary Bień – ordynator Kliniki Geriatrii w Białymstoku, prof. Tadeusza Parnowskiego – kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dr Jarosława Derejczyka – dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, dr Marii Smereczyńskiej z Najwyższej Izby Kontroli oraz Macieja Karaszewskiego z Narodowego Funduszu Zdrowia

Niestety geriatria w Polsce, jak nam praktykom wiadomo, jest w opłakanym stanie. Nie ma lekarzy, bo w szkołach medycznych nie kształci się nowych kadr.

Brakuje systemowej skoordynowanej opieki lekarskiej społecznej i rodzinnej nad rodzinami, w których jest pacjent geriatryczny.

Mamy nadzieję, że już niedługo Państwo zacznie to naprawiać, tak żeby każdemu żyło się lepiej i zdrowiej w naszej Ojczyźnie.