Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Rozbudowa Ptaszek

Dom marzeń  – pomóż zrealizować

Choroba Alzheimera, to wyrok z którym trzeba żyć statystycznie 8-14 lat bez szansy na wyleczenie. Skala zachorowań systematycznie rośnie. Szacuje się, że co trzy sekundy na świecie kolejna osoba zostaje dotknięta demencją (otępieniem). Ile z nich przyjmie postać choroby Alzheimera trudno przewidzieć.

Rośnie zapotrzebowanie na świadczenie opieki dziennej jak i całodobowej dla osób dotkniętych „chorobą niepamięci”. Aby je zaspokoić konieczne jest zwiększenie ilości miejsc w istniejącym od 1999 r. Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach. Budynek jest w bardzo złym stanie, wymaga kapitalnego remontu.

Podjęliśmy decyzję o rozbudowie domu zbierając przez wiele lat środki. Udało się zebrać  na pierwszy etap (stan surowy zamknięty). Kolejne etapy uzależnione są od możliwości pozyskania funduszy. Wybudowanie nowego skrzydła pozwoli na przeniesienie mieszkańców do dobrych warunków i podjęcie kolejnego wysiłku remontu istniejącej części. Niestety organizacje pozarządowe zostały  wyłączone z dofinansowania na działalność inwestycyjną. Jedyną szansą na kontynuację prac jest zbiórka pieniędzy.

Zdarza się słyszeć takie stwierdzenie: – „Panu Bogu nie udała się starość”. Nic bardziej mylnego. Starość ma sens, ponieważ wycisza człowieka, uczy pokory wobec Stwórcy, przygotowuje na spotkanie z Bogiem. W tym okresie  każdy człowiek ma prawo do godnego życia. Dożyć sędziwego wieku to wielka łaska i prawdą jest ludowe powiedzenie – „Starym będzie każdy, aby tylko doczekał…”

Wpłaty na rozbudowę domu prosimy dokonywać na konto:

83 9194 0007 0001 6199 2000 0010

Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera, budowa oczyszczalni biologicznej, zbiornika na gaz płynny 4850 l i wewnętrzną instalację gazu na działce nr 31/2 w miejscowości Ptaszki gm. Mordy.

 

lp etap treść całość zrealizowano do realizacji posiadane środki środki brakujące
1 I zasilenie elektryczne 8 871,60 8 871,60 0,00   0,00
2 II budowa skrzydła 1 093 851,45 1 093 851,45 0,00   0,00
3 III stolarka zewnętrzna 61 134,89 61 134,89 0,00   0,00
4 IV oczyszczalnia ścieków 188 135,75 188 135,75 0,00   0,00
5 V kotłownia ze zbiornikiem na gaz 96 236,68   96 236,68 34 820,00 61 416,68
6 VI okablowanie elektryczne i teletechniczne 173 775,00   173 775,00   173 775,00
7 VII instalacja kanalizacyjna wewn. rurociagi 19 702,23   19 702,23   19 702,23
8 VIII instalacja wodociągowa i ppoż wewn. 40 056,02   40 056,02   40 056,02
9 IX instalacja c.o. rurociągi wewn. 30 608,03   30 608,03   30 608,03
10 X instalacja wentylacyjna wewn. 245 918,87   245 918,87   245 918,87
11 XI tynki wewnętrzne, licowanie ścian 434 928,32   434 928,32   434 928,32
12 XII posadzki, podłogi 80 688,89   80 688,89   80 688,89
13 XIII grzejniki 85 875,03   85 875,03   85 875,03
14 XIV inst.kanal.biały montaż 177 491,30   177 491,30   177 491,30
15 XV gniazda, oświetlenie 133 720,20   133 720,20   133 720,20
16 XVI monitoring 13 880,55   13 880,55   13 880,55
17 XVII stolarka wewnętrzna 213 163,03   213 163,03   213 163,03
18 XVIII schody, balustrady 35 327,13   35 327,13   35 327,13
19 XIX ocieplenie, tynkowanie zewn.ścian 173 638,17   173 638,17   173 638,17
20 XX cokół, schody zewn.taras, obróbki komin. 21 595,98   21 595,98   21 595,98
21 XXI drogi wew. zagospod. terenu 373 446,88   373 446,88   373 446,88
22 XXII zagospodarowanie poddasza 114 734,08   114 734,08   114 734,08
    ogółem 3 816 780,08 1 351 993,69 2 464 786,39 34 820,00 2 429 966,39

 

WKŁAD WŁASNY  – ZESTAWIENIE

Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera, budowa oczyszczalni biologicznej, zbiornika na gaz płynny 4850 l i wewnętrzną instalację gazu na działce nr 31/2 w miejscowości Ptaszki gm. Mordy

lp. wyszczególnienie kwota
1 branża budowlana

1 046 331,45

2 oczyszczalnia ścieków

188 135,75

  razem

1 234 467,20

Styczeń 2018 – Stan surowy

Wrzesień 2017 – Prace trwają

Maj 2017 – Prace trwają

Kwiecień 2017 – Prace trwają

Marzec 2017 – Fundamenty

Luty 2017 – Początek budowy

Grudzień 2017 –  Początek budowy nowej oczyszczalni

Budowa oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 183,091,97 zł. 

Kotłownia jest w trakcie rozbudowy.

Umieszczono zbiornik zewnętrzny na gaz, została wykonana instalacja w kotłowni łącznie z kotłami grzewczymi.