Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Razem możemy więcej

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera realizuje półroczny projekt dla trzech osób z terenu miasta Siedlce i powiatu siedleckiego (gmina Siedlce, gmina Zbuczyn, gmina Mordy)

Cele projektu:

  1. Zwiększenie dostępności do opieki w warunkach domowych dla osób starszych niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem.
  2. Poprawa jakości życia osób starszych, schorowanych, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób chorych.
  3. Wymiana doświadczeń, upowszechnienie wiedzy na temat chorób otępiennych.
  4. Nawiązanie współpracy miedzy instytucją pomocy społecznej a organizacją pożytku publicznego.