Sprawozdanie

merytoryczne z imprezy integracyjnej „Radość w Ptaszkach”

w dniu 5 września 2018 r.

W dniu 5 września 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach na terenie gminy Mordy odbyło się kolejne spotkanie integracyjne. Impreza organizowana w Ptaszkach nosi nazwę „Radość w Ptaszkach”. W tym roku eksperymentalnie zorganizowaliśmy ją w środku tygodnia, a nie jak to do tej pory bywało w niedzielę. Jest to święto pensjonariuszy oraz pracowników Domu Pomocy. Inicjatorem spotkania jest Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, zaś głównym organizatorem dyrektor i pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach oraz mieszkańcy.

Spotkanie integracyjne w formie pikniku współfinansowane było ze środków PFRON. Dołożyli się sponsorzy, wspierający nas od lat.

Partnerami byli: Gmina Zbuczyn, MOW z Wojnowa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, Uniwersytet III Wieku z Mordów. W spotkaniu udział wzięło około dwustu osób. Na spotkanie przybyli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami” w Siedlcach z opiekunami, mieszkańcy naszej filii w Kukawkach, Domu Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń” w Wirowie, Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej, Domu Pomocy Społecznej św. Józefa z Mieni, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kisielan, Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Siedlcach. Licznie przyjechała młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wojnowa, która pomagała nie tylko przy organizacji pikniku, ale też zaangażowała się w pomoc naszym mieszkańcom i innym niepełnosprawnym uczestnikom pikniku.

 

Nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i gminy Mordy. W pikniku uczestniczyła p. Anna Gugała kierownik PCPR reprezentująca Starostwo Powiatowe w Siedlcach, pracownicy ośrodków pomocy społecznej współpracujący z naszą placówka, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bardzo licznie grono stanowiły rodziny naszych mieszkańców oraz mieszkańcy Siedlec i okolicznych miejscowości, którzy przybyli również całymi rodzinami.

Piknik rozpoczęła msza święta, którą celebrował ksiądz Tadeusz Kowalski proboszcz Parafii pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Bejdach. We Mszy Świętej czynnie uczestniczyli pracownicy i mieszkańcy, a oprawę muzyczną mszy zapewnił zespół BARKA przy Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach

Dyrektor DPS Pan Maciej Hapunowicz powitał zaproszonych gości, którzy licznie zgromadzili się na naszym pikniku.

Serdecznie podziękował księdzu Tadeuszowi z parafii w Bejdach za całoroczną posługę pasterską i odprawienie mszy świętej oraz wszystkim pracownikom pracującym w Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach za codzienną pracę, serdeczność oraz troskę jaką darzą podopiecznych. Podziękował wychowankom i opiekunom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie za stałą obecność wśród naszych mieszkańców i pomoc przy organizowaniu i obsłudze pikniku.

Pani Maria Leszczyńska prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, które jest właścicielem Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią Kukawki, zwróciła uwagę na zwiększającą się populację osób dotkniętych otępieniem.

Tegoroczny piknik podobnie jak w latach poprzednich wpisuje się w obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera obchodzonego od 1994 roku oraz obchodzonego po raz siódmy Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera. W swoim wykładzie pt. „Co 3 sekundy” poinformowała, że według Światowej Organizacji Zdrowia otępienie dotyczy prawie 50 milionów ludzi na świecie, a nowy przypadek zachorowania pojawia się co 3 sekundy. Stąd wzięło się hasło. Nie jest to już choroba podeszłego wieku. Na otępienie coraz częściej chorują osoby poniżej 65 roku życia. Większa świadomość i zrozumienie otępienia pomagają walczyć z mitami i niezrozumieniem, na czym polega ta choroba.
W Polsce, gdzie z powodu otępienia choruje ponad 500 tysięcy osób (w tym ponad 300 tysięcy z powodu choroby Alzheimera), brakuje ośrodków diagnostycznych, stąd też rozpoznanie przyczyny otępienia nie jest łatwe. Brakuje ośrodków wsparcia dla chorych i ich rodzin, a nieliczne domy dziennego i całodobowego pobytu, które są niezbędne, nie rozwiązują problemów, z którymi zmagają się osoby chore i ich opiekunowie. Organizacje alzheimerowskie, funkcjonujące w kilkudziesięciu polskich miastach, prowadzą działania edukacyjne, informacyjne i nie rzadko opiekuńcze, lecz nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb chorych i ich rodzin. W Polsce nie ma wszechstronnego systemu pomocy dla tej grupy chorych. Od lat organizacje alzheimerowskie apelują do władz o wdrożenie Polskiego Planu Alzheimerowskiego, który zapewniłby wczesną diagnozę, odpowiednie leczenie i dostęp do opieki instytucjonalnej i wsparcia dla chorych w ich własnych domach.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa w sierpniu rozpoczęliśmy realizację trzyletniego programu wsparcia rodzin w ich domach pod hasłem „Alzheimer! Jak żyć?” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Marszałkowskiego. Rodzina otrzymuje pomoc pielęgniarki, terapeuty, rehabilitanta i asystenta. Uczy się żyć z chorobą, oszczędzać siły, aby ich starczyło na długie lata zmagań z opieką, przygotowuje się do kolejnych etapów choroby. W ramach akcji uświadamiającej, odbywają się otwarte spotkania ze specjalistami m.in.: psychologiem, dietetykiem, pielęgniarką, rehabilitantem.
Stowarzyszenie jako jedna z organizacji alzheimerowskich zrzeszona w Ogólnopolskim Porozumieniu Alzheimerowskim co roku we wrześniu organizuje piknik, który jest wkładem naszej organizacji w kampanię społeczną, mającą na celu podnoszenie społecznej świadomości o chorobie Alzheimera oraz walkę przeciwko stygmatyzacji chorych.

Następnie głos zabrała córka niedawno zmarłej pensjonariuszki, dziękowała nam za opiekę i wsparcie jakiego jej udzielaliśmy przez wszystkie lata, podczas których jej mama mieszkała w DPS.

Po wystąpieniach oficjalnych przyszła kolej na część artystyczną, którą prowadził zespół Maxim.

Część artystyczną rozpoczęły występy Mieszkańców obu naszych Domów z Ptaszek i Kukawek, którzy przedstawili program muzyczny. Następnie swój program artystyczny zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Grali Dąbrowizny.

Niezwykłą niespodziankę zrobiła nam Marta Manowska prezenterka telewizyjna i aktorka, która odwiedziła nas w tym szczególnym dniu. Bawiła się z mieszkańcami, miała też czas na rozmowę i osobiście wręczyła czek z wygraną z programu Big Music Quiz.

Oprócz atrakcji na scenie można było obejrzeć wystawę prac naszych mieszkańców.

W namiocie Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, można było sprawdzić swoją pamięć oraz zdolność do zapamiętywania informacji świeżych, a w namiocie szkoły medycznej zbadać ciśnienie lub doświadczyć profesjonalnego masażu. Dzieci i młodzież uczestniczyli w przygotowanych konkursach i brali udział w szkoleniu z puszczania dużych baniek mydlanych. Zabawa bańkami podobała się wszystkim.

Piknik zakończyła dyskoteka, podczas której pod sceną bawili się zarówno młodzi jak i starsi uczestnicy imprezy. Wśród tańczących byli również nasi podopieczni, którzy chętnie wspólnie z personelem poruszali siew rytm muzyki.
Uważamy, że piknik osiągnął swój zamierzony cel jakim była integracja i uświadamianie ludzi, że chorobę Alzheimera można oswoić i nie należy się jej bać. Goście mogli poznać naszych podopiecznych, porozmawiać z nimi i potańczyć. Mogli też przekonać się, że sensem istnienia takich placówek jak nasza nie jest tylko wegetatywne życie, ale też zabawa i dzielenie się radością.