Co szósta osoba starsza na świecie doświadcza znęcania się nad nią.

Znęcanie się nad osobami starszymi to stosowanie wobec nich przemocy lub krzywdzenie w inny sposób z powodu podeszłego wieku. Sprawcami mogą być osoby bliskie, np. członkowie rodziny czy opiekunowie, a także struktury społeczne i instytucje.
Mimo tego znęcanie się nad osobami starszymi to problem niedostrzegany. Jedynie 4% przypadków jest zgłaszane właściwym organom.