Zapraszamy opiekunów nieformalnych do udziału projekcie naukowym “ENTWINE”, który koncentruje się na opiece nieformalnej. Opiekunowie nieformalni to tacy, którzy opiekują się krewnym lub bliską osobą cierpiącą na przewlekłą chorobę, z niepełnosprawnością lub inną długoterminową potrzebą otrzymywania pomocy w postaci opieki. Zespół badaczy współpracuje z szerokim gronem partnerów publicznych i organizacji, w tym na przykład EUROCARERS. Udostępniamy międzynarodową ankietę internetową, która koncentruje się na doświadczeniach nieformalnych opiekunów i osób otrzymujących od nich pomoc. Ankieta dostępna jest dla ludzi mieszkających w Polsce, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Włoszech, Holandii, Szwecji, Grecji, Irlandii, Niemczech (dostępna we wszystkich tych językach).


Link do ankiety

Link do strony