Nasi Mieszkańcy bardzo kochają zieleń i pracę w ogrodzie.

Dzięki ich zaangażowaniu będzie piękniej w Kukawkach.