Serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji Pomoc osobom z chorobą Alzheimera:
Rozmowę z Panią Prezes Marią Leszczyńską przeprowadziła Pani Agnieszka Osmólska – Ilczuk

AUDYCJA KATOLICKIE RADIO PODLASIE

tu możesz przeczytać treść wspomnianego w wywiadzie raportu:
RAPORT
Link do sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji O prawach Osób Niepełnosprawnych – RAPORT