W trakcie trwania projektu zrealizowano usługi opiekuńcze oraz porady pielęgniarskie u trzech rodzin, w których funkcjonują chorzy na otępienie. Przeszkoliliśmy opiekunów w zakresie kompleksowej opieki nad chorym.

Nasi pracownicy omawiali z opiekunami każdy etap choroby, uczyli jak reagować na zachowanie chorego w różnych sytuacjach, jak radzić sobie ze stresem, instruowali jak zorganizować czas choremu, żeby “uszczknąć” dla siebie chwilę oddechu. W czasie kiedy nasz asystent-opiekun skierowany do rodziny przejmował opiekę nad chorym (zabierał chorego na spacery, do kościoła, sklepu, na cmentarz) opiekun właściwy wykorzystywał czas na własne potrzeby, załatwiając sprawy urzędowe, wizytę u lekarza, sprzątanie w domu lub zwyczajnie odpoczywał.

Przeprowadziliśmy szkolenie na temat najczęściej występujących rodzajów otępień, wskazaliśmy jakie objawy występują w danym typie otępienia, jak należy reagować w takich sytuacjach. Szkolenie skierowane było do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repach oraz Urzędu Gminy w Repkach.

Z powodu panującej pandemii koronawirusa szkolenie odbyło się w październiku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W szkoleniu wzięło udział 30 osób mających dostęp i umiejących obsługiwać komunikatory zdalne.

Podsumowanie projektu "Razem możemy więcej"