W dniu 07 czerwca 2019 r. Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zorganizowało ogólnopolską konferencje pod tytułem „Bliżej Alzheimera”.  Konferencja była  elementem projektu „Alzheimer! Jak żyć?” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i z założenia miała spełnić rolę informacyjną i edukacyjną.


Patronat nad konferencją objęli:

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Siedlecki oraz Prezydent Miasta Siedlce.


Obecnością na konferencji zaszczycili:

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Waldemar Kraska, Wicestarosta Siedlecki Pani Małgorzata Cepek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach Pani Ewa Czeczelewska.  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentowane było przez Centrum Projektów Społecznych, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta reprezentowane było przez Departament do spraw Zdrowia Psychicznego. Gratulacje od Posła na Sejm RP, Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego przekazał Pan Krzysztof Boruta.

Władze województwa mazowieckiego reprezentowane były przez Kierownika Delegatury Placówki Zamiejscowej w Siedlcach Panią Annę Kaszuba oraz Wydział Polityki Społecznej. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej reprezentowane było przez Kierownika Wydziału ds. Wdrożenia Programów Społecznych.

List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Siedlce Pana Andrzeja Sitnika przekazała Pani Ewelina Raczyńska Naczelnik Gabinetu Prezydenta.

Poniżej możecie przeczytać listy gratulacyjne otrzymane przez nasze Stowarzyszenie z okazji, obchodzonego w tym roku, 25 lecia działalności.

Otrzymane gratulacje

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy władze samorządowe powiatów siedleckiego, sokołowskiego, łosickiego i węgrowskiego. Zaprosiliśmy z tych powiatów placówki zobowiązane do opieki medycznej (szpitale, przychodnie, gabinety rehabilitacji bez względu na status prawny), centra i ośrodki pomocy społecznej,  domy pomocy społecznej, ośrodki dziennego wsparcia. Zaproszone zostały uczelnie i szkoły.


Konferencja miała charakter otwarty.

Każda osoba zainteresowana problematyką chorób otępiennych, problemami pojawiającymi się u schyłku życia oraz możliwością skorzystania z pomocy, mogła w pełni uczestniczyć w konferencji.

Bardzo liczna grupę stanowili przedstawiciele organizacji alzheimerowskich z całej Polski uczestniczący w tych dniach w IV zjeździe Związku Stowarzyszeń Alzheimerowskich ALZHEIMER POLSKA.

Wprowadzeniem do tematyki konferencji był film pt. „Ja i mój tata” odsłaniający życie rodziny z choroba Alzheimera.

W kolejnych wystąpieniach prelegentów omówiono dostępną diagnostykę w chorobie Alzheimera, przebieg choroby, przyczyny wypalenia opiekuna bezpośredniego, profilaktykę pozwalającą na spowolnienie rozwoju choroby.

Autorka książki „Usypiając ojca” podzieliła się z uczestnikami własnym doświadczeniem wieloletniej opieki nad ojcem, walka o jego godność i tolerancje społeczeństwa.

Na zakończenie koordynatorka projektu „Alzheimer! Jak żyć?” omówiła potrzeby rodzin żyjących z chorobą Alzheimera, ich oczekiwania i możliwości wsparcia tej grupy społecznej.

W naszej ocenie konferencja spełniła swoje zadanie o czym świadczą podziękowania przekazywane nam mailowo i wpisami na Facebooku.  Szkoda tylko, że tak nielicznie były reprezentowane gminy z powiatów objętych projektem oraz zabrakło młodzieży, dla której informacje przekazywane podczas konferencji  byłyby doskonałą lekcją tolerancji, pokory i chwilowego zatrzymania w wyścigu z czasem.

Relację z konferencji przekazywało Katolickie Radio Podlasie, TV Wschód, TVP3, Echo Katolickie oraz portal podlasie24

Zapraszamy do galerii zdjęć

Zaproszenie na konferencję RDC