Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Piątek z logopedą VI

Spotkanie Szóste

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o komunikatach krótkich, jednoznacznych
– o regularnym rozkładzie ćwiczeń

– o unikaniu zmian miejsc ćwiczeń

ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach