Spotkanie Piąte

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– nie wyręczać, a motywować do samodzielnej pracy
– unikać krytyki
– nie zmuszać do ćwiczeń, jeżeli osoba chora jest rozdrażniona, zmęczona

ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach