Spotkanie piętnaste
 
Celem dzisiejszych ćwiczeń jest zachowanie w możliwie najwyższym stopniu sprawności językowej osoby chorej a tym samym kontaktów społecznych, zapobieganie wyobcowaniu i izolacji społecznej. Ćwiczenia stymulują funkcje językowe w ścisłym powiązaniu z usprawnianiem innych sfer: pamięć, myślenie.
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o kontakcie wzrokowym
– o unikaniu podniesionego, rozkazującego tonu głosu
– o unikaniu gwałtownych ruchów
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach
Źródło: J.Żulewska, M. Nowis-Zalewska: “Ćwiczenia dla osób z afazją. Formy gramatyczne cz. 1”. Gdańsk 2015.