Spotkanie trzynaste

Celem dzisiejszych ćwiczeń jest podniesienie sprawności funkcji wzrokowych oraz językowych, tak aby chory zachował jak najdłużej zdolność komunikacyjną.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

– o czasie przeznaczonym na ćwiczenia: pół godziny dziennie

– o tym, aby poczekać na odpowiedź, nie wymagać natychmiastowej reakcji

– o gestach, mimice (np. do wzmocnienia emocjonalnej więzi z chorym a tym samym poczucia bezpieczeństwa, bliskości

ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach