Spotkanie czterdzieste
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
 
 – o zachęcaniu chorego do samodzielnej pracy
– o wyłączeniu radia, telewizora aby zapewnić ciszę w trakcie wykonywania ćwiczeń
– o przerwach między zadaniami
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach