Spotkanie trzydzieste dziewiąte
 
 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o unikaniu używania przyimków
– o cierpliwym oczekiwaniu na reakcję
– o zachęcaniu osoby chorej do aktywności umysłowej
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach