Spotkanie trzydzieste siódme
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o motywowaniu chorego do codziennych ćwiczeń
– o prostych, krótkich i zrozumiałych komunikatach
– o udzielaniu pozytywnej informacji zwrotnej
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach