Spotkanie trzydzieste szóste
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o naturalnych gestach, mimice, dzięki pozawerbalnym komunikatom chory łatwiej zrozumie sens wypowiedzi
– o krótkich przerwach między ćwiczeniami
– o cierpliwym oczekiwaniu na reakcję chorego
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach