Spotkanie trzydzieste czwarte
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o cichym, spokojnym miejscu do ćwiczeń
– o regularności ćwiczeń
– o śpiewaniu znanych piosenek
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach