Spotkanie dwudzieste dziewiąte
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o naturalnej gestykulacji, mimice
– o cierpliwości
– o powtórzeniu i wytłumaczeniu określonych słów, zadań
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach