Spotkanie dwudzieste ósme
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ? 
– o spokojnym, cichym otoczeniu
– zbyt głośne utrudnia rozumienie komunikatów
– o precyzyjnym, nie za szybkim wypowiadaniu się
– o przerwach między poszczególnymi ćwiczeniami
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach