Spotkanie dwudzieste siódme
 
 
– o przerwach między ćwiczeniami
– o motywowaniu chorego, ćwiczenia funkcji poznawczych pozwalają dłużej zachować sprawność komunikacyjną
– o regularności ćwiczeń
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach