Spotkanie dwudzieste szóste
 
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o unikaniu podniesionego, rozkazującego tonu głosu
– o unikaniu sformułowań: “musisz”, “masz zrobić”
– o nie wyręczaniu, jeżeli dana czynność może być wykonana przez chorego
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach