Spotkanie dwudzieste piąte
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o krótkich, jasnych i jednoznacznych komunikatach
– o używaniu pytań zamkniętych, np. “Czy chcesz napić się herbaty?”
– o zmniejszeniu ilości bodźców, tak aby chory mógł skupić się na ćwiczeniach
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach