Spotkanie dwudzieste drugie
 
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
– o unikaniu podniesionego, rozkazującego tonu głosu
– o unikaniu krytyki
– o zrelaksowaniu się przed ćwiczeniami
 
ćwiczenia przygotowały: Joanna Sterna, Olga Trochimiuk, II rok II stopień, filologia polska z logopedią UPH w Siedlcach